Skip to main content

Actieonderzoek

Actieonderzoek is geen tool of methodiek. Het is een manier van denken en doen die gericht is op energie losmaken, scherp analyseren en permanent leren & verbeteren.

Kenmerkend voor actieonderzoek is dat veranderen, leren en kennisontwikkeling hand in hand gaan. Je bouwt als het ware een leer- en kennisschil om je programma of project heen.

Verander- kennis- en leerdoelen

Aan de start van een actieonderzoek formuleren we verander-, kennis- en -leerdoelen. Dat doen we samen met opdrachtgever, ervaringsdeskundigen en andere belangrijke stakeholders. Wat willen we leren? Wat willen we veranderen of zijn er wellicht successen die we willen uitrollen? Welke inhoudelijke kennis willen we ontwikkelen? We beantwoorden die vragen op basis van een goede probleemanalyse en een aantal brainstormsessies met de belangrijkste partijen. Steeds weer blijkt het samen komen tot verander- kennis- en leerdoelen een waardevol en enthousiasmerend proces op basis waarvan we relatief snel acties in gang kunnen zetten.

De resultaten van acties worden vervolgens regelmatig gespiegeld aan de gestelde leer- verander- en kennisdoelen. Dat betekent tussentijdse successen vieren en plannen bijstellen waar nodig. Tot het gewenste resultaat is bereikt.

Onze actieonderzoeken

Pluut & Partners voert actieonderzoek uit, vervult de rol van kwaliteitsbewaker/coach en verzorgt praktijkgerichte opleidingen tot actieonderzoeker. U kunt bij ons ook terecht voor evaluatieonderzoek -uiteraard doen we dat niet zonder ook meteen dat wat we evalueren te verbeteren.

In onze actieonderzoeken werken we aan de vaardigheden, kennis, producten en  veranderingen die nodig zijn voor “juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment”, opschaling van succesvolle innovaties, het slim organiseren met digitale zorg en zorgzame organisaties.

Er is veel vraag naar wat actieonderzoek nu precies is. We komen ook de nodige misverstanden tegen. Daarom schreven we de rapportage “actieonderzoek in vogelvlucht“. De daarin gehanteerde omschrijving van actieonderzoek is overgenomen door ZonMw.

Voorbeeldprojecten

Teamleren in de praktijk

Lerend netwerk complexe zorgvragen

actieonderzoek naar veilige overplaatsingen