Skip to main content

Bente van den Akker

Bente van den Akker is adviseur en actieonderzoeker bij Pluut & Partners. Bente heeft de bachelor Gezondheidswetenschappen, beleid, management van de gezondheidszorg gevolgd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij vervolgde deze studie met de master Health Economics (HE) aan dezelfde universiteit. Bente werkte als doktersassistente op verschillende poliklinieken in een topklinisch ziekenhuis. Zij vindt dat er binnen de zorg nog veel ruimte is voor innovatie en zat daarom in het bestuur van de Sustainable Healthcare Challenge (SHC). Deze stichting stimuleert en faciliteert jonge ondernemers bij het opschalen van een zorginnovatie. Tenslotte onderzocht Bente in samenwerking met Deloitte Gezondheidszorg hoe de kwaliteit van zorg en de opleiding van AIOS’sen gewaarborgd kan blijven met ingang van het Opleidingsakkoord 2013.

Haar ervaringen met het zorg- en logistieke proces op de polikliniek, als bestuurder van SHC en haar opleiding in Health Economics zet Bente graag in om de zorg beter te organiseren. Bente beheerst de kunst van het vragen stellen en weet van aanpakken. Op deze manier wil ze de verschillende stakeholders rond zorginnovaties met elkaar verbinden om zo tot gedragen innovatieve oplossingen te komen. Dit is ook haar missie tijdens  haar eerste opdracht binnen Rijndam Revalidatie, waarin zij niet alleen de digitale zorgtoepassingen evalueert maar ook een gedragen visie op Zorg op Afstand ontwikkelt.

Bente wordt heel blij van zorgpaden die zo zijn ingericht dat de patiënt bij iedere stap op de hoogte is van het hoe, wat en waarom en zelf de regie in handen kan houden. In lijn daarmee hoopt Bente als adviseur en actieonderzoeker een rol te kunnen spelen in het organiseren van patiëntgedreven zorg.