Fenna Mossel

Fenna Mossel maakt als netwerkpartner deel uit van het team van Pluut & Partners.
Haar expertise ligt op het gebied van praktijkgericht werken, zorgethiek en monitoring van onderzoek.

Momenteel is zij voor ons actief in opdrachten als adviseur van de programma’s Verward Gedrag en Langdurige Zorg & Ondersteuning van ZonMw.

Fenna studeerde Biomedische Wetenschappen. Zij ziet sinds 2008 toe op de kwaliteit van onderzoek binnen de gezondheidszorg. Haar aandacht gaat daarbij uit naar ontwikkeling van beleid en toezicht op de kwaliteit van uitvoering. Zij werkt sinds 2013 in het UMC Utrecht als kwaliteitscoördinator onderzoek. Haar interesse in het ethische aspect van de vraagstukken die ze daarbij tegenkomt, maakt dat zij momenteel in opleiding is tot zorgethicus aan de Universiteit van Humanistiek.

Fenna staat voor open communicatie, waarin humor niet mag ontbreken. Zij verdiept zich bovendien goed in de inhoudelijke vraagstukken die voorliggen en is niet vies van hard werken. Dit maakt Fenna tot een prettige en betrouwbare samenwerkingspartner. Met haar creatieve geest kan zij gemakkelijk de plannen op papier omzetten in een praktisch plan van aanpak.

fenna mossel pluut partners