Skip to main content

Fenna Mossel

Fenna Mossel maakt als netwerkpartner deel uit van het team van Pluut & Partners.

Haar expertise ligt op het gebied van zorgethiek en het inzetten van kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals bij actieonderzoek en institutionele etnografie.
Fenna studeerde Biomedische Wetenschappen. Zij ziet sinds 2008 toe op de kwaliteit van onderzoek binnen de gezondheidszorg. Haar aandacht gaat daarbij uit naar ontwikkeling van beleid en toezicht op de kwaliteit van uitvoering. Zo werkte zij als monitor en onderzoeks- en kwaliteitscoördinator bij het UMC Utrecht.

Na het afronden van de master Zorgethiek en Beleid aan de Universiteit voor Humanistiek is zij zich voornamelijk gaan richten op zorgzame organisaties. Zorgzame werkplekken waarmee we (zorg)professionals kunnen boeien en binden om zo te kunnen voldoen aan de groeiende zorgvraag die op ons af komt.

Fenna staat voor open communicatie, waarin humor niet mag ontbreken. Zij verdiept zich bovendien goed in de inhoudelijke vraagstukken die voorliggen en is niet vies van hard werken. Dit maakt Fenna tot een prettige en betrouwbare samenwerkingspartner. Met haar creatieve geest kan zij gemakkelijk de plannen op papier omzetten in een praktisch plan van aanpak.