Fenna Mossel

Fenna Mossel maakt als netwerkpartner deel uit van het team van Pluut & Partners.
Haar expertise ligt op het gebied van zorgethiek en kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals actieonderzoek en institutionele etnografie.
Fenna studeerde Biomedische Wetenschappen. Zij ziet sinds 2008 toe op de kwaliteit van onderzoek binnen de gezondheidszorg. Haar aandacht gaat daarbij uit naar ontwikkeling van beleid en toezicht op de kwaliteit van uitvoering.
Momenteel rondt zij de master Zorgethiek en Beleid aan de Universiteit voor Humanistiek af. Haar scriptie gaat over de rol van leiderschap in een zorgzame organisatie, in dit geval de Nationale Politie.
Daarnaast is zij voor ons ook actief als actieonderzoeker bij de Nationale Politie.
Fenna staat voor open communicatie, waarin humor niet mag ontbreken. Zij verdiept zich bovendien goed in de inhoudelijke vraagstukken die voorliggen en is niet vies van hard werken. Dit maakt Fenna tot een prettige en betrouwbare samenwerkingspartner. Met haar creatieve geest kan zij gemakkelijk de plannen op papier omzetten in een praktisch plan van aanpak.