Skip to main content

Joy van Etten

Als Adviseur Zorginnovatie en Actieonderzoeker is Joy werkzaam bij Pluut & Partners. Haar ervaringen als zorgverlener inspireerden haar om de zorg te gaan innoveren. Tijdens haar werkzaamheden stelde zij steeds vaker de vraag: ‘Waarom doen we de dingen zoals we ze doen?’. Dit vergrootte haar motivatie om hier dagelijks mee aan de slag te gaan.

Joy startte haar loopbaan in de gezondheidszorg als verpleegkundige. Op deze manier leerde zij verschillende sectoren binnen de gezondheidszorg kennen. Dit maakt dat zij kansen en knelpunten vroegtijdig kan signaleren. Door hierin samen te werken met zorgvragers- en verleners, kunnen innovaties ingezet worden die écht werken. Innovaties die zorgverleners in staat stellen hun werk goed te doen. Waarbij het welzijn van de zorgverlener niet wordt vergeten.  

De meeste werkervaring deed Joy op als wijkverpleegkundige. Een vak waarbij het hebben van aandacht voor zowel de gezondheid als het welzijn centraal stond. Kwaliteit van leven en het bieden van maatwerk, waren hierbij belangrijke waarden. Waarden die zij graag met zich meedraagt als adviseur en actieonderzoeker.

Om de verbeterkansen die Joy zag in de wijkverpleging handen en voeten te kunnen geven, is zij gestart met de masteropleiding Zorg Innovatie en Welzijn. Zo zet zij zich in voor het behalen van gezondheidswinst, een hogere cliënttevredenheid en efficiëntere werkwijzen.

Binnen deze opleiding is Joy aan de slag gegaan met vragen als: ‘Hoe om te gaan met het concept zelfredzaamheid?’; ‘Hoe te komen tot passende zorg bij chronisch zieken?’ en ‘Hoe effectief zorgpersoneel te werven en behouden?’. De ervaringen die zij opdeed bij het beantwoorden van deze vraagstukken, past zij met enthousiasme toe in haar huidige opdrachten!