Odile Baijer

Odile Baijer is actieonderzoeker en adviseur zorginnovatie. Met haar open houding nodigt zij mensen uit om hun ervaringen, mening, kennis & visie te delen. Zo brengt zij alle kanten van een vraagstuk in kaart om tot een passende en impactvolle oplossing te komen.

Odile leerde tijdens de bacheloropleiding ‘Gezondheid en Maatschappij’ aan de Universiteit van Wageningen vanuit een sociaal-wetenschappelijk perspectief naar gezondheid kijken. Daarna volgde zij de Master ‘Health Economics, Policy & Law’ aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hierdoor beschikt zij ook over kennis van de economische aspecten van gezondheidssystemen. Deze kennis past zij toe in al haar projecten.

Eerdere werkervaring deed Odile op bij ZonMw, waar zij ruim twee jaar werkte als programmasecretaris voor het cluster Kwaliteit van Zorg. Binnen dit cluster werkte zij onder andere voor een programma dat kwaliteitsstandaarden voor de wijkverpleging ontwikkelde. Ook was zij actief binnen het programma ‘Zingeving en Geestelijke verzorging’. Binnen dit laatste programma coördineerde zij lopende actieonderzoeken. Zij werd meteen enthousiast over deze onderzoeksbenadering, onder andere door het open design van actieonderzoek, wat je de mogelijkheid geeft om in te spelen op een veranderende context. Daarnaast vindt zij het betrekken van de praktijk van groot belang, omdat hier veel kennis (van verschillende kennisbronnen) aanwezig is, het het draagvlak vergroot en participatie recht doet aan inspraak, medezeggenschap en regievoering van degene om wie het gaat.

Door haar eerdere ervaring bij ZonMw weet Odile hoe belangrijk het is om gedurende en door het onderzoeken bezig te zijn met veranderen en leren en hiermee een bijdrage te leveren aan een belangrijk vraagstuk. Dit is wat haar aanspreekt in actieonderzoek waar leren, veranderen en kennis delen hand in hand gaan.