Informatie-uitwisseling in de zorg is zelden een technische issue