Skip to main content

Toen Klink een paar weken geleden zei dat hij verwachtte dat 1 tot 2 % van de bevolking bezwaar zou maken tegen het EPD denk ik dat hij stiekem hoopte dat het allemaal een stuk lager zou uitvallen. “Dan kan het alleen maar meevallen,” zal hij hebben gedacht. Maar het valt niet mee. “Massaal protest tegen patiëntendossier,” kopt RTL nieuws vrijdag. 330.000 mensen hebben inmiddels bezwaar gemaakt. En dat andere formulier, “intrekken bezwaar EPD“, zal een stuk minder gebruikt gaan worden…

Natuurlijk ken ik de argumenten tegen het EPD, maar ik zou wel eens willen weten hoe de bezwaren verdeeld zijn over deze 330.000 mensen:

 • Hoeveel procent is tegen (grootschalige) uitwisseling van zijn persoonsgegevens an sich?
 • Wie maakt bezwaar omdat hij/zij de landelijke infrastructuur van het EPD niet vertrouwt?
 • Wie maakt bezwaar omdat hij/zij het nog te vroeg vindt en wacht tot de implementatie zich in een verder gevorderd stadium bevindt?
 • Wie maakt bezwaar omdat hij nu eenmaal gezond is, en het nut van een EPD niet inziet?
 • Wie houdt een persoonlijk EPD bij en vindt dat artsen dat maar moeten gebruiken?

Mijn inschatting is dat veel mensen extra waarde hechten aan privacy als het gaat om hun gezondheid en er dan absoluut zeker van willen zijn dat gegevens betrouwbaar worden uitgewisseld. Door alle commotie gelooft zo ongeveer niemand daar meer in. Benieuwd of Klink in actie komt.

Bettine Pluut

Bettine Pluut zet zich als adviseur en actieonderzoeker in voor goede zorg en een praktijkgerichte overheid. Zij is gespecialiseerd in digitale innovatie, actieonderzoek en patiëntparticipatie.

One Comment

 • Avatar Jan van Til schreef:

  Het is, denk ik, ook erg interessant om te weten hoeveel mensen er zijn die nog geen bezwaar hebben gemaakt omdat er feitelijk nog niets is om concreet bezwaar tegen aan te tekenen. De brief is niet erg helder op dat punt, maar bezwaar aantekenen kan natuurlijk altijd!

  Wat me verder triggert is de zinsnede “de landelijke infrastructuur van het EPD”. Zoals er ook geen aparte infrastructuur is om ambtenaren van huis naar werk en omgekeerd te vervoeren… zo moet er ook vooral geen aparte landelijke infrastructuur komen voor een EPD (of wat voor dossier dan ook).
  De overheid moet juist inzetten op één informatie-infrastructuur die als enkelvoudige voorziening iedere persoon/instantie op het juiste moment op basis van het juiste motief van de juiste informatie voorziet!
  Vanuit dergelijke ruimdenkendheid past ieder (toekomstig) dossier en nog veel meer.

Leave a Reply