Skip to main content

Filter op

Opschaling innovatiePatiëntparticipatieStrategisch advies

Herijkte visie op Persoonlijke GezondheidsOmgevingen (PGO)

In opdracht van MedMij maakten wij samen met de IZA-partijen een herijkte visie op Persoonlijke GezondheidsOmgevingen (PGO).
ActieonderzoekOpschaling innovatieProgramma- en projectmanagementZorgzame organisatie

Teamleren in de praktijk

Samenwerken in (zorg)teams is erg waardevol, maar het kan ook de nodige uitdagingen met zich meebrengen. Vaak blijken er dingen beter te kunnen in de samenwerking. Maar hoe pak je dat aan?
training actieonderzoek
ActieonderzoekOpschaling innovatiePatiëntparticipatieProgramma- en projectmanagementZorgzame organisatie

Training actieonderzoek

Zorgorganisatie Treant en onderzoekers van de Erasmus School of Health Policy & Management hebben de handen ineengeslagen om 4 interne vraagstukken van Treant actieonderzoekend aan te pakken.
participatie/diversiteit
Complexe casuïstiekPatiëntparticipatieZorgzame organisatie

Spiegelgroep onbeperkt meedoen!

Mensen met een beperking ervaren vaak veel drempels en uitdagingen om mee te kunnen doen in de samenleving.
Samen leren
Complexe casuïstiekNetwerkzorg en DSVPatiëntparticipatieProgramma- en projectmanagementZorgzame organisatie

Lerend netwerk complexe zorgvragen!

Het beleid van het ministerie van VWS heeft impact op mensen. Veel gaat goed, maar soms lopen mensen vast in het systeem van de langdurige zorg.
samen leren
Complexe casuïstiekOpschaling innovatiePatiëntparticipatieProgramma- en projectmanagement

Handreiking samen beslissen over digitale zorg

Moeten patiënten een wettelijk keuzerecht krijgen om digitale zorg te ontvangen wanneer zij dit willen, ongeacht wat de zorgverlener vindt?
ActieonderzoekOpschaling innovatieZorgzame organisatie

Actieonderzoek Mentale Ondersteuning Ouderenzorg (AMOUR)

Medewerkers in de zorg maken regelmatig heftige dingen mee, zoals boze of verdrietige cliënten of familieleden van cliënten.
ActieonderzoekNetwerkzorg en DSVProgramma- en projectmanagementStrategisch advies

Domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden

Regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden (DSV’s) worden als een belangrijke hoeksteen gezien voor regionale samenwerking en het toekomstbestendig maken van zorg en ondersteuning.

Benieuwd of we iets voor jou kunnen betekenen?

Merijn helpt je graag verder!
Heb je algemene vragen of ben je op zoek naar ons adres?

Merijn Korsten

Coördinator bedrijfsvoering