Het is de missie van het Vliegwiel voor digitale innovatie om digitale innovaties zo snel mogelijk breed beschikbaar te maken voor alle patiënten die daarbij gebaat zijn.

Pluut & Partners vervult sinds april 2019 het programmamanagement.

Onze aanpak

“Telebegeleiding geeft me vrijheid,” aldus een ervaringsdeskundige hartpatiënte. Ondanks de positieve ervaringen van haar en anderen, kunnen toch nog maar relatief weinig patiënten gebruik maken van deze vorm van zorg op afstand. Dat moet anders.

Het Vliegwiel is een succesvol gebleken experiment in het opschalen van digitale innovaties. Dat komt allereerst doordat het vanaf de start een door patiëntenorganisaties geïnitieerde samenwerking is tussen alle stakeholders die nodig zijn voor opschaling: patiënten(organisaties), zorginstellingen/-verleners, zorgverzekeraars en leveranciers. Samen inventariseren en agenderen zij knelpunten – om hier vervolgens oplossingen voor te bedenken en te implementeren. Daarnaast vervult het vliegwiel de rol van een actiegerichte katalysator. Het Vliegwiel zorgt dat stakeholders zelf hun rol pakken in het opschalen van innovaties. Zo brengt een klein radartje grotere radertjes in werking. Tot slot kiest het Vliegwiel voor focus. Elke digitale innovaties kent zijn eigen uitdagingen en heeft een ander netwerk van ervaringsdeskundigen en andere stakeholders. Daarom focust het Vliegwiel op twee digitale innovaties: telebegeleiding en digitale keuzehulpen voor samen beslissen.

Pluut & Partners voert het programmamanagement van het Vliegwiel. We zorgen dat we steeds goed zicht hebben op wensen en behoeften van patiënten en zorgverleners: wat is volgens hen de volgende stap richting digitale zorg als het nieuwe normaal? Dat doen we via een-op-eengesprekken, sociale media, enquêtes en netwerkbijeenkomsten. We installeren multidisciplinaire werkgroepen met alle coalitiepartners die aan concrete doelen en producten werken. Ook geven we de ervaringsverhalen van patiënten een podium en zien we erop toe dat patiënten betrokken zijn bij de ontwikkeling van digitale innovaties. Zo zorgen we dat we onze zorg slim en zorgzaam organiseren.

Onze impact

  • Telebegeleiding en digitale keuzehulpen in het inkoopbeleid van de grote verzekeraars.
  • Sterk groeiend aantal zorginstellingen dat innovaties aanbiedt aan groeiend aantal patiënten.
  • Doorontwikkeling van methodiek voor de opschaling van innovaties.
bettine pluut pluut & partners actieonderzoek

Meer weten?

Bettine staat voor je klaar
Strategisch adviseur & actieonderzoeker

bettine@pluutpartners.nl
+31618680012
Volg op LinkedIn

Gerelateerde cases

Filter op

ActieonderzoekOpschaling innovatieProgramma- en projectmanagementZorgzame organisatie

Teamleren in de praktijk

Samenwerken in (zorg)teams is erg waardevol, maar het kan ook de nodige uitdagingen met zich meebrengen. Vaak blijken er dingen beter te kunnen in de samenwerking. Maar hoe pak je dat aan?
training actieonderzoek
ActieonderzoekOpschaling innovatiePatiëntparticipatieProgramma- en projectmanagementZorgzame organisatie

Training actieonderzoek

Zorgorganisatie Treant en onderzoekers van de Erasmus School of Health Policy & Management hebben de handen ineengeslagen om 4 interne vraagstukken van Treant actieonderzoekend aan te pakken.