Skip to main content

Afgelopen vrijdag gaf ik een gastcollege aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het college vond plaats in het kader van het vak “veranderingen en verandermanagement”, dat deel uitmaakt van het schakeljaar van het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG).

Ik trof een zaal met leer-/nieuwsgierige studenten, die ik allereerst heb verteld over het wat, waarom en hoe van informatie-uitwisseling in de zorg. Ik heb de verschillen tussen EPD’s/gegevensnetwerken uitgelegd door een onderscheid te maken in schaalniveaus, functionaliteiten, beoogde gebruikers en uit te wisselen gegevens. Daarbij kon ik het natuurlijk niet laten om in te gaan op de onderwerpen zelfmanagement, patiëntinzage en de arts-patiëntrelatie.

In het tweede gedeelte heb ik stilgestaan bij de veranderkundige aspecten van EPD-projecten. Hierbij heb ik gepleit voor het benaderen van EPD-vraagstukken vanuit de driehoek van ICT, organisatie en strategie. Op die manier heb ik het ook het thema privacy behandeld: het landelijk EPD heeft maar weer eens laten zien dat je dat complexe onderwerp niet louter als technisch vraagstuk moet behandelen, maar dat je ook oog moet hebben voor zeggenschap, communicatie en de link moet leggen met de algehele doelen van gegevensuitwisseling. Privacy-risico’s zijn onoverkomelijk, dus moet het waarom duidelijk zijn en gedragen worden door de belangrijkste stakeholders.

Hieronder de sheets van het college:

Bettine Pluut

Bettine Pluut zet zich als adviseur en actieonderzoeker in voor goede zorg en een praktijkgerichte overheid. Zij is gespecialiseerd in digitale innovatie, actieonderzoek en patiëntparticipatie.