Skip to main content

Gisteren lanceerden minister Klink en staatssecretaris Bussemaker het Zorginnovatieplatform. Het platform maakt deel uit van een nieuw innovatiebeleid in de zorg, dat de twee gisteren in een brief aan de Tweede Kamer presenteerden. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het beleid precies gestalte moet krijgen, maar de plannen zien er op het eerste gezicht veelbelovend uit.

In hun brief aan de kamer leggen de twee bewindslieden uit waarom innovatie de komende jaren extra aandacht verdient. Dat is hun inziens het geval omdat:

  • de zorgvraag verandert
  • technologie en ICT nieuwe mogelijkheden bieden
  • snelle invoering van innovaties belangrijk doch problematisch blijkt
  • research en development moeten worden gestimuleerd
  • kennisvermeerdering leidt tot economische meerwaarde en bevordering van de arbeidsparticipatie

Het innovatiebeleid heeft vooral als doel dat goede innovatieve initatieven worden gestimuleerd en breed worden geïmplementeerd. Klink en Bussemaker constateren mijns inziens terecht dat innovaties momenteel fragmentarisch en versnipperd worden ingevoerd. Ook de wereld van de patiëntdossiers laat dat zien: er zijn naast de landelijke invoering veel goede lokale initiatieven, maar de mensen achter deze initiatieven zijn vaak niet op de hoogte van elkaars projecten, waardoor belangrijke leerkansen worden misgelopen.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het Zorginnovatieplatform (ZIP) precies te werk zal gaan. De site van VWS meldt voorlopig alleen dat het ZIP zal “samenwerken met veldpartijen, bedrijfsleven, wetenschappers en kennisinstituten om innovaties in de zorg sneller in te voeren”. Zij zal bovendien “aanbieders en gebruikers bij elkaar brengen” zodat goede voorbeelden daadwerkelijk worden ingevoegd.

Maar op welke onderwerpen zal het ZIP zich dan gaan focussen? De bewindslieden noemen de volgende drie centrale aandachtsgebieden:

  • de veranderende zorgvraag (meer chronische aandoeningen)
  • het vergroten van de arbeidsproductiviteit
  • technologie en ICT

Die veranderende zorgvraag is inderdaad een punt van aandacht en een belangrijke reden voor innovatie. Door de vergrijzing zal de behoefte aan zorg de vraag overstijgen. In het rapport “samen zorgen voor jezelf” pleitten Bert Mulder en Ferd van den Eerenbeemt daarom voor een nationale infrastructuur van zorginformatie en toepassingen van ICT. Deze toepassingen moeten mensen in staat stellen vanuit huis voor zichzelf en elkaar te zorgen. Dit soort duidelijke visie-elementen of keuzen staan helaas niet in de brief vermeld. Waarschijnlijk willen Bussemaker en Klink het nog niet volledig ingerichte zorgplatform zelf de kans geven dergelijke keuzen te maken. Het is daarom nog even afwachten wat en hoe het innovatieplatform gaat oppakken. De voorbeelden die Bussemaker en Klink noemen, zoals de website gripopjedip.nl, zijn inspirerend en stemmen mij hoopvol. Als het het platform lukt dergelijke initiatieven wijder te verbreiden en breder toe te passen dan kan het platform ook echt een verrijking betekenen voor de Nederlandse zorg.

Bettine Pluut

Bettine Pluut zet zich als adviseur en actieonderzoeker in voor goede zorg en een praktijkgerichte overheid. Zij is gespecialiseerd in digitale innovatie, actieonderzoek en patiëntparticipatie.

Leave a Reply