strategisch advies pluutpartners

Strategisch advies

Pluut & Partners verleent strategisch advies over (digitale) innovatie, kennisvraagstukken en organisatie van zorg. Dat doen we altijd samen met patiënten, zorgverleners en andere deskundigen.

Lees meer over onze strategische advisering.

programma- en projectmanagement pluut partners

Programma- en projectmanagers

Bij Pluut & Partners kunt u  terecht voor kundige programma- en projectmanagers. Zij doen dit vanuit onze kernwaarden: inspiratie, kwaliteit, teamspirit, kennisontwikkeling en openheid.

Lees meer over ons programma- en projectmanagement.

actieonderzoek pluutpartners

Actieonderzoek

We doen actieonderzoek naar digitale innovaties en de organisatie van zorg, vervullen een klankbordfunctie en professionaliseren programma’s en projecten door middel van actieleren.

Lees meer over onze dienstverlening op het gebied van actieonderzoek.

Opdrachtgevers

 

Wij zijn een maatschappelijk gedreven advies- en onderzoeksbureau met klanten in de zorg en bij de overheid.

Wij werk(t)en voor en met:

strategisch advies pluutpartnersVoorbeelden strategische advies

  • Strategische advisering van een landelijk programma in de ouderenzorg, met het accent op continu leren en praktijkgericht werken
  • Ontwikkkeling van de strategie voor kennisontwikkeling binnen een landelijk actieprogramma gericht op mensen met verward gedrag
  • Co-creatie van een strategie voor de doorontwikkeling van patiëntenomgevingen binnen een academisch ziekenhuis

programma- en projectmanagement pluut partners Voorbeelden programma-/ projectmanagement

  • Programmamanager patiëntparticipatie bij een landelijk expertisecentrum
  • Projectmanager betere samenwerking rond doorverwijzingen bij een GGZ-instelling
  • Projectmanager voor de ontwikkeling van een patiëntenportaal binnen een topklinisch ziekenhuis

actieonderzoek pluutpartners Voorbeelden actieonderzoek