Skip to main content

Mijn 90-jarige oma werd ruim een jaar geleden met spoed opgenomen in het ziekenhuis met een medicijnvergiftging. Ze was er slecht aan toe. Ik was als eerste op de Eerste Hulp en mij werd verteld dat we met het ergste rekening moesten houden. Dat was schrikken, want ik ben enorm op haar gesteld. Toch kwam het goed met mijn oma, ondanks een gebrek aan digitale zorg.

Tegen alle verwachting in kwam mijn oma al snel weer bij bewustzijn. Ze was verward, maar kon ons wel vertellen waar we haar handgeschreven lijstje met medicatie konden vinden. De verpleegster tikte de gegevens dankbaar over in het Elektronisch Patiënten Dossier.

Medicijnvergiftiging
De dagen erna bleef mijn oma wat verward en dus waren we voor informatie over haar gezondheidstoestand afhankelijk van haar artsen. Helaas bleken de artsen tijdens het bezoekuur steeds bezet. Na twee dagen kon een arts ons dan eindelijk te woord staan. Hij wist eindelijk te vertellen wat de oorzaak was van mijn oma’s plotselinge gezondheidsproblemen. Een medicijnvergiftiging.

 Huisarts gefaald
Het is mij nog steeds niet precies duidelijk hoe die medicijnvergiftiging heeft kunnen gebeuren. Mijn oma maakte uit de uitleg van het ziekenhuis op dat haar huisarts had gefaald, omdat hij haar te veel medicijnen had gegeven. Dat was voor haar reden om van huisarts te wisselen.

Digitale ouderen
In het verhaal van mijn oma ontbreekt het mijns inziens aan goede digitale zorg. De literatuur over eHealth leert ons echter dat ouderen een ‘moeilijke’ doelgroep zijn, onder meer vanwege gebrekkige computervaardigheden. Dat geldt ook voor mijn oma. Maar ik weet wél hoe ik een computer moet gebruiken en mijn oma zou mij met alle plezier haar gezondheid online laten organiseren. Ik denk daarom dat digitale zorg mijn oma toch op meerdere manieren had kunnen helpen.

Digitale medicijnkaart
Allereerst had digitale zorg ons minder afhankelijk gemaakt van mijn oma’s handgeschreven registratie-overzicht. Als de apotheek, huisarts en het ziekenhuis medicatiegegevens uitwisselen, hoeven hoogbejaarden die verantwoordelijkheid niet meer te dragen.

Online inzage dossier
Ten tweede waren wij door middel van online inzage in mijn oma’s dossier beter op de hoogte geweest van haar medische status. Dat zou tijdens haar ziekenhuisverblijf veel stress, zorgen en vragen hebben gescheeld. Het was de gesprekken met de artsen ook ten goede gekomen.

Fout voorkomen
En last but not least, die medicijnvergiftiging zou misschien nooit hebben plaatsgevonden. Met betere gegevensuitwisseling en online patiëntinzage, is de kans groter dat iemand de fout ontdekt. Of slimme software had door middel van beslissingsondersteuning de fout kunnen signaleren. Kortom, het verhaal van mijn oma leert me dat digitale zorg er niet alleen voor jongere generaties zou moeten zijn, zoals zo vaak wordt beweerd. Ook ouderen kunnen gebaat zijn bij digitale zorg.

En mijn oma? Die is inmiddels weer ‘de oude’. Ze is blij met haar nieuwe huisarts en houdt voor hem en al haar ander zorgverleners nog altijd op papier haar medicatiedossier bij. Tot de digitale zorg op orde is.

Bettine Pluut

Bettine Pluut zet zich als adviseur en actieonderzoeker in voor goede zorg en een praktijkgerichte overheid. Zij is gespecialiseerd in digitale innovatie, actieonderzoek en patiëntparticipatie.