Skip to main content

Deze week werd duidelijk dat Google waarschijnlijk dit jaar nog met een online Patiëntdossier gaat komen. Eerder was er al een medische zoekmachine van Google, die patiënten helpt bij het zoeken naar betrouwbare medische informatie. En dan komt er nu Google’s EPD. Ik vermoed dat het ondanks alle bezwaren die worden geuit een commercieel succes gaat worden. Ook Google Earth deed bij zijn introductie een hoop stof opwaaien en kan desondanks toch op verschillende manieren als succesvol worden gezien.
Maar los daarvan, het landelijk EPD komt te laat voor patiënten. Het gaat waarschijnlijk nog jaren duren tot patiënten inzage hebben in dat dossier. Laat staan schrijfrechten. Patiënten willen zo lang niet wachten.

Verwachte invulling van Google’s EPD
Vanuit dat oogpunt bezien moeten we blij zijn met deze ontwikkeling. Patiënten krijgen gratis een online EPD. Deze week lekte een aantal screenshots uit waaruit je kunt opmaken welke verschillende functionaliteiten Google’s EPD gaat krijgen. In je eigen patiëntprofiel kun je verschillende informatie invoeren, zoals je symptonen, medicatie, allergieën, ondergane operaties, meetresultaten en natuurlijk persoonlijke informatie zoals je leeftijd, geslacht, gewicht en lengte. Op basis van je profiel wordt in een ‘health guide’ relevante medische informatie verzameld. Dus als je bij symptonen aangeeft dat je regelmatig last hebt van darmkrampen, dan komt hierover in je health guide automatisch informatie: wat darmklachten precies zijn, hoe ze ontstaan, welke behandelingen mogelijk zijn, enz.

Betrouwbaarheid van de gepersonaliseerde gezondheidsgids
Zo’n gepersonaliseerde gezondheidsgids roept natuurlijk de vraag op of de informatie in die gids wel betrouwbaar is. Nu kun een hele filosofische discussie houden over wanneer iets betrouwbaar is, maar laten we stellen dat we willen weten of de informatie gecheckt wordt door medisch deskundigen. De heren en dames van Google gaan wat dat betreft niet over één nacht ijs. Google heeft al sinds enige tijd een “Google Health Advisory Council” opgericht. Deze council probeert de zoekresultaten van Google in het algemeen en de medische zoekmachine van Google relevanter en bruikbaarder te maken voor gebruikers. Deze council zal zich nu ongetwijfeld ook gaan buigen over de health guide in Google’s EPD. Daarnaast bouwen ze de health guide met safe-med, een bedrijf dat ervaren is in het ontwikkelen van medische kennisbanken. En tot slot wordt patiënten in de gezondheidsgids sterk aangeraden medische vragen te bespreken met hun zorgverlener. Op dit punt lijkt het dus allemaal wel snor te zitten.

Gevaren voor de privacy
Gegeven alle negatieve publiciteit die er rondom Google is geweest als het gaat om privacy, is het eigenlijk heel raar dat zij zich wagen aan een EPD. Als er iets privacygevoelig is, dan zijn het wel medische gegevens, nietwaar? Google raakte in opspraak toen bekend werd dat zij alle zoekgegevens van gebruikers bewaren. Naar aanleiding daarvan heeft Google de bewaartermijn beperkt tot 18-24 maanden. Nog steeds veel te lang, zo schreven Europese privacywaakhonden waaronder het Nederlands College Bescherming Persoonsgegevens in een brief. Google reageerde hierop door onder andere aan te geven dat zij de zoekgegevens van gebruikers nodig hebben om hun diensten te optimaliseren en om zichzelf en haar gebruikers te beschermen tegen SPAM, hackers en andere veiligheidsrisico’s. De meningen zijn verdeeld over de relevantie van deze argumenten.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet helemaal vertrouw. Natuurlijk is Google erbij gebaat dat er geen grote privacy-schandalen, zoals onlangs in Amerika ontstaan en zij zullen dus heus de nodige maatregelen treffen om de privacy te garanderen. In de screenshots van het dossier wordt vermeld dat “any information you enter will remain private. Google will not share it with anyone without your permission.” Maar zeker weten doe je dat nooit. Wat als de Amerikaanse overheid vanwege veiligheidsredenen het Amerikaanse Google om de gegevens van Nederlanders met een zogenaamd ‘risicoprofiel’ vraagt? Aan de andere kant de kans dat je daar als Nederlandse gebruiker de dupe van wordt is klein. Iedere gebruiker moet hierin zijn eigen inschatting maken en kiezen tussen Google of online EPD’s van Practice Fusion en andere organisaties, waarover ik op deze website zal berichten.

Een stap in de goede richting
Privacy-issues daargelaten, ik ben eigenlijk wel blij met dit initiatief van Google. Het geeft aandacht aan het EPD en laat zien dat een EPD er niet alleen voor artsen hoeft te zijn. Ik ben erg benieuwd hoeveel patiënten het waarvoor gaan gebruiken, en hoe artsen hierop gaan reageren. Laten we hopen dat Google’s EPD een positieve bijdrage aan de gezondheid van haar gebruikers gaat leveren en dat het weer een stap is naar een wereld met EPD’s die artsen en patiënten dichter bij elkaar brengen.

Bettine Pluut

Bettine Pluut zet zich als adviseur en actieonderzoeker in voor goede zorg en een praktijkgerichte overheid. Zij is gespecialiseerd in digitale innovatie, actieonderzoek en patiëntparticipatie.

One Comment

  • Avatar Helen schreef:

    Ik heb wel vertrouwen Google. Ik zou alle vroegere discussies over privacy geen belemmering laten zijn voor het gebruik van Google’s EPD nu. Het is natuurlijk afhankelijk van hoe ver Google is vergeleken met de andere organisaties, maar ik zou me als patiënt niet zo druk maken om de privacy-issues.

Leave a Reply