Skip to main content

Canada kan gezien worden als een van de koplopers als het gaat om de invoering van een landelijke EPD. Momenteel schrijf ik samen met collega Arre Zuurmond een artikel waarin we onder andere het ‘waarom’ en ‘hoe’ van Elektronische Patiënt Dossiers in verschillende landen analyseren. Enkele opvallende zaken aan Canada:

 • Health Infoway Canada‘ probeert bottom-up lokale initatieven te stimuleren en te verspreiden
 • Er wordt gewerkt vanuit een duidelijke visie op waar het heen moet
 • Administratie en registratie hebben op de korte termijn prioriteit, maar de eerste stappen naar 3e generatie EPD’s en verder worden al gezet
 • Emancipatie van de patiënt en zelfzorg nemen een centrale plaats in in de visie

Aanpak
Health Infoway Canada is een onafhankelijk, non-profit organisatie, in 2001 door de overheid opgericht en gefinancieerd. Infoway noemt zichzelf een ‘strategic investor’ met als centrale taak “to accelerate the development and adoption of modern systems of information technology, such as electronic health records”.
Opvallend is dat de organisatie een ‘collaborative strategy’ hanteert: ze start bij lokale initiatieven binnen de grotendeels autonome provincies en adviseert vervolgens andere provincies succesvolle innovaties te volgen. Interessant is dat in het visiedocument van Infoway een duidelijk overzicht wordt gegeven van hoe ver elk van de provincies is bij de invoering van de verschillende onderdelen van het EPD. Dat is natuurlijk ook mooi stimulerend middel op zichzelf: geen provincie wil als slechtse uit zo’n overzicht komen…

Doelen
Health Infoway Canada beschrijft in het document “2015: Advancing Canada’s Next Generation of Health Care” een duidelijke langetermijnvisie. Hierin worden ook de belangrijkste doelen van het landelijke EPD genoemd:

 • Verhogen kwaliteit van zorg
 • Actuele toegang tot accurate informatie
 • Verbeterde besluitvormingsondersteuning
 • Verbeterde disease management and langetermijn zorg
 • Grotere mate van geïnvolveerdheid en educatie van patiënten
 • Het mogelijk maken van zelfzorg en zorg op afstand
 • Het controleren van ‘systeemrisico’s door bijv. pandemieën
 • Het managen van wachttijden en verbeteren van patïenttoegang
 • Betere prestatiemanagement van kwaliteit, kosten en toegang

Dat is nogal een trits doelen. Vergelijk het bijvoorbeeld eens met de Nederlandse doelstellingen, waar vele van deze doelstellingen zelden tot nooit worden genoemd. Opvallend is dat emancipatie en zelfzorg belangrijke thema’s zijn die regelmatig in de visie naar voren komen:

Achieving the full vision of patient self-care and empowerment requires having a number of other systems in place, as well as developing remote monitoring technology. Even so, we can begin now by creating portals that provide patients with access to their own health information stored in the electronic health record, as well as to other basic information and self-care tools
that will enable them to see the potential benefits of e-health.

Planning door de tijd
Net als in Nederland werken de verschillende provincies in Canada eerst hard aan het realiseren van een interoperabel EPD. Verwacht wordt dat er van 50% van de ruim 33 miljoen Canadezen een EPD is, waarbij drie van de 13 regio’s het basis-EPD gereed zullen hebben. In 2015 moet dat gelden voor alle Canadezen en alle provincies en moeten tevens de eerste meer geavanceerde EPD’s gerealiseerd zijn.

Functionaliteiten basis-EPD tot 2010 en daarna
Het ‘basis-EPD ‘zal in eerste instantie de volgende informatie bevatten:

Vervolgens zullen ook andere data, maar vooral ook functionaliteiten. worden toegevoegd. Tot 2010 zal er enkel sprake zijn van administratie en registratie in het EPD. Later zal dit worden uitgebreid met een patiëntenportal met self-help tools, desicion support, en clinical information systems. Met andere woorden, dan hoopt Canada landelijk een derde generatie EPD te hebben.

Ik ben benieuwd of Canada haar doelstellingen zal gaan realiseren. Ze zijn in ieder geval erg ambitieus.

Bettine Pluut

Bettine Pluut zet zich als adviseur en actieonderzoeker in voor goede zorg en een praktijkgerichte overheid. Zij is gespecialiseerd in digitale innovatie, actieonderzoek en patiëntparticipatie.

Leave a Reply