Skip to main content

Vandaag is het dan zover: het resultaat van een onderzoek naar besluitvorming en opinies ten aanzien van het landelijk EPD is openbaar. Het onderzoek maakt onderdeel uit van het WRR-project Beleid, informatie en Technologie en bestaat uit een analyse van alle beleidsdocumenten uit de periode 1997-2010 en interviews met belangrijke stakeholders.

De afgelopen jaren is wel duidelijk geworden dat de discussies over het l-EPD zich afspelen in een sterk krachtenveld van tientallen organisaties en personen met sterk uiteenlopende belangen en meningen. Om die reden is het l-EPD in het onderzoek als blackbox benaderd. Drie vragen staan centraal:

 • Hoe zag het proces van beleids- en besluitvorming over het landelijk EPD eruit?
 • Wat zijn de visies van de diverse actoren op het EPD-vraagstuk?
 • Hoe hebben de belangrijkste stakeholders zich in het EPD-vraagstuk gepositioneerd?

De antwoorden op deze vragen vindt u in de webpublicatie. Ik wens u veel leesplezier en hoor natuurlijk graag uw reactie.

Bettine Pluut

Bettine Pluut zet zich als adviseur en actieonderzoeker in voor goede zorg en een praktijkgerichte overheid. Zij is gespecialiseerd in digitale innovatie, actieonderzoek en patiëntparticipatie.

One Comment

 • Avatar van Loosdrecht schreef:

  De publicatie ‘Het landelijk EPD als Blackbox’ geeft een helder beeld over de wording van het L-EPD en is een zeer leesbaar document. Toch mis ik twee onderwerpen in het onderzoek, de rol van de leveranciers en stand van zaken in de eerste lijn wat betreft automatisering.
  Wat is de rol van de leveranciers van informatiesystemen van de eerstelijnszorg? Een l-epd zou namelijk in potentie een gevaar kunnen zijn voor de concurrentiepositie van sommige van deze organisaties en daarmee voor sommigen een zegen wat betreft deze positie. Ook spelen er belangen met betrekking tot OZIS.
  Verder mis is in uw rapport de situatie van automatisering in de eerstelijn tijdens het proces van wording van het L-epd. Ik ben van mening dat de beleidmakers niet op de hoogte waren van de mate van automatisering en uitwisseling van gegevens bij een groot deel van de eerstelijn. Veel zorgverleners zijn al jaren gewend om gegevens (lees dossiers) compleet uit te wisselen in waarneemsituaties en tussen voorschrijver en apotheker. Het L-EPD is in die gevallen meer van hetzelfde, en dan ook nog inhoudelijk minder. Ik denk dat daar ook een deel van de weerstand in de eerstelijn vandaan komt. Had men landelijk ingezet op uitwisseling tussen eerste en tweedelijn dan zou er meer draagvlak zijn geweest.
  Wat in uw rapport zeer helder naar voren komt is het gebrek aan een duidelijke doelstelling bij de ontwikkeling van het L-EPD. Zou die doelstelling het voorkomen van ziekenhuisopnames door medicatiefouten zijn, dan zou een passendere oplossing het verhogen van de kwaliteit van registratie zijn geweest.