Skip to main content

Vandaag is het de Europese dag van de privacy, ook wel ‘dataprotectiedag’ genoemd. De dag is in het leven geroepen om burgers te herinneren aan het belang van privacy en hen te wijzen op hun rechten en plichten. Natuurlijk is deze dag voor de voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) een uitgelezen mogelijkheid zijn visie op privacy in Nederland te geven. Met die privacy is het volgens hem slecht gesteld. “Het moet niet gekker worden,” aldus Kohnstamm. Maar helaas, als ik zo alle nieuwsberichten lees, dan gaat vandaag niet veel bijdragen aan het maatschappelijke debat over privacy.

Volgens het CBP is Nederland een ‘glazen samenleving‘ aan het worden. Op het recentelijk gelanceerde mijnprivacy.nl kunnen burgers zien op welke manier hun privacy gevaar loopt. Daar worden onder andere de risico’s van de OV-chipkaart en, jawel, het Elektronisch Patiënten Dossier uitgelegd. Bovendien roept het CBP burgers op om op mijnprivacy.nl hun zorgen over en problemen met privacy actief te melden.

En dat is nog niet alles. Het CBP kondigt op haar eigen site strengere, soms onaangekondigde controles aan. Voorzitter Kohnstamm stelt ter onderbouwing van dit besluit dat “respect voor één ieders persoonlijke levenssfeer door bestuur, bedrijfsleven en burgers onderling onontbeerlijk is voor het functioneren van de samenleving als geheel.”

Niemand zal het met die stelling oneens zijn. En dat ICT ons voor nieuwe, complexe privacyvraagstukken stelt, lijdt ook geen twijfel. Het probleem is alleen dat de discussie over hoe we die persoonlijke levenssfeer kunnen respecteren zo verschrikkelijk ongenuanceerd wordt gevoerd. Vandaag staan opnieuw de privacyridders tglazen_samenleving.gifegenover hen die de gezondheidszorg en dienstverlening met (ICT) innovaties denken te kunnen verbeteren. Dat zwart-zit denken, dat moet wat mij betreft niet veel gekker worden…

Voortdurend blijven roepen dat zaken als een Elektronisch Patiënt Dossier de privacy van de burger bedreigen, zonder met concrete oplossingen te komen, levert zo weinig op. Wat we nodig hebben is een veel breder maatschappelijk debat. Dit bepleitte het Rathenau-instituut vorig jaar al in de interessante publicatie ‘van privacyparadijs tot controlestaat’. Hoe benutten we ICT op een manier dat win-winsituaties ontstaan? Wanneer is iets een privacyschending waard? Hoe maak je dat soort afwegingen en wie moet die maken? Hoe gaan we om met de verschillen tussen burgers en de waarde die zij aan privacy hechten? Dat zijn de vragen die we moeten beantwoorden. Jammer dat dat soort vragen vandaag niet gesteld worden…

Bettine Pluut

Bettine Pluut zet zich als adviseur en actieonderzoeker in voor goede zorg en een praktijkgerichte overheid. Zij is gespecialiseerd in digitale innovatie, actieonderzoek en patiëntparticipatie.

Leave a Reply