Skip to main content

Afgelopen vrijdag presenteerde het Bestuurlijk ICT Overleg Zorgverleners (het BIOZ) haar visie op het Elektronisch Patiënt Dossier. Het BIOZ bestaat uit vertegenwoordigers van de brancheorganisaties van zorgverleners en behartigt hun belangen met betrekking tot ICT in de zorg. Het BIOZ is daarmee een belangrijke stakeholder als het gaat om de totstandkoming van een landelijk EPD. Doodzonde daarom dat de visie op een heel belangrijk punt incompleet is: de patiënt komt in het hele verhaal niet of nauwelijks voor.

Volgens het BIOZ is het doel van de visie te zorgen dat patiëntenzorg door de inzet van ICT ook in de toekomst kwalitatief goed, doelmatig en veilig blijft. Daarvoor moeten zorgverleners zeven dagen per week, 24 uur per dag kunnen beschikken over “alle informatie die noodzakelijk is om de behandeling van de patiënt op verantwoorde wijze uit te voeren”. In haar visie geeft zij aan wat de belangrijkste succesfactoren zijn voor een succesvolle realisatie, zoals het leggen van de prioriteit bij regionale uitwisseling en het betrekken van de regio’s bij de invoering. So far, so good…

Maar dan houdt het al snel op. En dus ontbreekt er mijns inziens een essentieel element in de visie van BIOZ. Want waar is de patiënt in het hele gebeuren? Slechts in één zin wordt de patiënt genoemd: “Faciliteiten voor patiënten: initiatief ligt elders.” Met die zin maakt het BIOZ zich er wel heel makkelijk van af.

Hier zien we mijns inziens een verklaring voor waarom zoveel mensen negatief zijn over de invoering van het landelijke EPD. De artsen werken aan een goede totstandkoming van ‘hun dossier’, patiënten doen hetzelfde elders. Maar samenwerking tussen patiënten en zorgverleners is wenselijk bij het ontwikkelen van een EPD dat zowel de arts, patiënt als de interactie tussen beiden ondersteunt. Het is wat dat betreft ironisch dat het BIOZ stelt dat “de kracht van informatie-uitwisseling ligt in het tweerichtingsverkeer: geven en krijgen”. Ze hebben het dan namelijk over tweerichtingsverkeer tussen zorgverleners en niet over de arts en patiënt.

Het BIOZ heeft toch vast iets te zeggen over …

  • … het hoe en waarom (niet) van inzage voor de patiënt
  • … de wenselijkheid van schrijfrechten voor de patiënt
  • … toestemming op informatie-uitwisseling door de patiënt
  • … de mogelijkheden van web 2.0 ontwikkelingen
  • … patiëntdossiers die door Google en Microsoft worden ontwikkeld?

Misschien in de toekomst. Daar wachten we dan maar op.

Bettine Pluut

Bettine Pluut zet zich als adviseur en actieonderzoeker in voor goede zorg en een praktijkgerichte overheid. Zij is gespecialiseerd in digitale innovatie, actieonderzoek en patiëntparticipatie.

Leave a Reply