Skip to main content

Dit blog verscheen eerder op DigitaleZorgGids.

Zorgportalen: ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Elke zichzelf respecterende zorginstelling lijkt er één te willen. Helaas is dat niet altijd om de juiste reden. Vaak wordt een zorgportaal gezien als ‘profilering’ of ‘een stukje service naar patiënten’. Natuurlijk is het prima als je dat ermee beoogt, maar wat mij betreft is het niet voldoende.

Ik zou zorgportalen graag willen zien als de uitgelezen kans voor slimmere zorg, meer patiëntparticipatie en betere samenwerking tussen arts en patiënt. Dat gaat echter alleen lukken wanneer organisaties hun portaal op waarde schatten en het een logisch onderdeel laten zijn van hun strategie, beleid en werkwijzen.

Wat is het?
Laat ik, om spraakverwarringen te voorkomen, kort uitleggen wat ik met een zorgportaal bedoel: een zorgportaal is een website voor patiënten en/of hun naasten en waarop allerhande gezondheidsgerelateerde informatie en diensten te vinden zijn. Zo kun je er bijvoorbeeld een afspraak met je arts maken, een medische vragenlijst invullen, je arts een elektronisch bericht sturen, chatten met andere patiënten of je medisch dossier inzien.

Online inzage dossier
Online patiëntinzage is misschien wel de meest besproken zorgportaal-functie. Het was een belangrijk thema in het debat over het landelijk EPD en kende felle voor- én tegenstanders. Inmiddels lijken de aanhangers de strijd te winnen. Minister Schippers schreef onlangs in een brief aan de Tweede Kamer dat zij werkt aan een wet die patiënten het officiële recht op online inzage in hun medisch dossier geeft. Wat mij betreft heel positief. Aan zorginstellingen nu de taak om de kansen die online inzage biedt te verzilveren.

Waarom wel/niet inzage
Als organisatieadviseur help ik zorginstellingen bij de invoering van zorgportalen en dus ook bij het realiseren van online patiëntinzage. Daarom weet ik dat in ziekenhuizen de meningen hierover nog altijd sterk uiteenlopen. Het is daarom belangrijk om een goed verhaal te hebben. Waarom biedt je patiënten inzage in hun medische gegevens? Welke gegevens maak je inzichtelijk? Hoe zorg je dat patiënt en arts er ook echt hun voordeel mee doen? Eerder onderzoek helpt zeker bij het beantwoorden van deze vragen, maar iedere organisatie zal zijn eigen keuzes moeten maken.

Online inzage is maar één vorm van digitale zorg die prachtige kansen biedt. Ik hoop dat DigitaleZorgGids ons meer gaat leren over digitale zorg in al zijn veelkleurigheid en kijk ernaar uit om samen met de andere bloggers hierover de dialoog aan te gaan.

Bettine Pluut

Bettine Pluut zet zich als adviseur en actieonderzoeker in voor goede zorg en een praktijkgerichte overheid. Zij is gespecialiseerd in digitale innovatie, actieonderzoek en patiëntparticipatie.