Skip to main content

Het kabinet werkt hard aan een sterkere positie van de patiënt. In het beleidsprogramma kondigde het kabinet al aan de rechten en plichten van de patiënt wettelijk te zullen gaan vastleggen. Vorige week zetten Minister Klink en staatssecretaris Bussemaker een belangrijke stap in die richting. In een brief aan de Tweede Kamer boden ze de Kamer een nieuw programma aan: “Zeven rechten voor de cliënt in de zorg: Investeren in de zorgrelatie.”
Gelukkig realiseert het kabinet zich dat geen enkele patiënt (ook de mondige niet) zonder een goede communicatie met zijn arts kan. Het belangrijkste recht van een patiënt is misschien wel het recht op een arts die met zowel mondigheid als meer passieve patiënten kan omgaan (zie ook: relational responsibility). Om recht te doen aan dat recht, is meer nodig dan een wet. Hopelijk is die wet wel een belangrijke katalysator.

Zeven rechten

Wij willen de invloed van cliënten in de zorg verder versterken. Daarmee willen we bereiken dat de cliënt goede zorg krijgt, die past bij zijn of haar behoefte, en dat de cliënt zijn of haar weg kan vinden in de vele mogelijkheden die de zorg biedt (Bron: Klink en Bussemaker)

Die versterkte invloed van cliënten denken de bewindspersonen met een zevental rechten te realiseren:

  • bereikbaarheid en beschikbaarheid van de zorg
  • het kunnen kiezen en kunnen vergelijken van zorg
  • de kwaliteit en veiligheid van zorg
  • recht op informatie, toestemming, dossiervorming en privacy
  • een goede afstemming tussen zorgverleners
  • een laagdrempelige en effectieve klacht- en geschilprocedure
  • medezeggenschap en goed bestuur bij zorgaanbieders.

Vandaag al nieuwe geschillencommissie
Vandaag was er al goed nieuws als het gaat om het recht op goede klacht- en geschilprocedures. Een nieuwe geschillencommissie zag het levenslicht. Tot nu toe kon je als patiënt alleen terecht bij een geschillencommissie voor ziekenhuizen of een medisch tuchtcollege, waar de procedures lang zijn en ook geen schadevergoedingen kunnen worden toegewezen. De nieuwe commissie is laagdrempeliger, onafhankelijk en mag ook schadevergoedingen tot maximaal 5000. Klink wil dit verhogen naar 25.000 euro. Daarnaast wil hij verkennen of hij instellingen kan verplichten zich aan te sluiten bij de commissie. Helaas zijn organisaties daar nu nog vrij in, al is de verwachting van de consumentenbond dat duizenden instellingen zich bij de nieuwe commissie zullen aansluiten, zo meldt Trouw.

En verder is het hopen en geduld hebben…
Voor de verdere uitwerking van de rechten gaat het ministerie in overleg met de belangrijkste stakeholders. Ik ben benieuwd hoe ze de wetten precies zullen concretiseren. Ik ben geneigd te zeggen dat meer aandacht voor communicatie en interactieve ict-toepassingen (a la health 2.0) in medische opleidingen een belangrijke uitwerking zal zijn. Maar dat is niet vast te leggen in een wet, ben ik bang. En dus is het te hopen dat mondige patiënten, gesteund door een wet, de noodzakelijke communicatievaardigheden en ict-kennis zullen gaan afdwingen. Tijdens het NPCF-congres ‘de zorgconsument aan zet’, dat vorige week plaatsvond, kwam dat ook als een belangrijke kans naar voren als het gaat om het realiseren van een betere Nederlandse gezondheidszorg. Het veranderingsproces dat is ingezet zal nog vele jaren zal duren, maar wordt door deze wet wellicht wel versneld.

Bettine Pluut

Bettine Pluut zet zich als adviseur en actieonderzoeker in voor goede zorg en een praktijkgerichte overheid. Zij is gespecialiseerd in digitale innovatie, actieonderzoek en patiëntparticipatie.

Leave a Reply