Skip to main content

Bij Zenc proberen we bureaucratische wantoestanden aan de kaak te stellen en deze op te lossen. Je zou ons dus ‘kafka-deskundigen’ kunnen noemen. Maar eigenlijk is iedereen ervaringsdeskundige op dit terrein. Wie loopt er immers niet regelmatig tegen onnodige regelgeving en procedures op? Bij mij was het onlangs weer raak toen ik een declaratie bij de zorgverzekeraar indiende.

Het betrof een declaratie voor drie osteopathische behandelingen voor mijn dochter. Zoals altijd vulde ik het declaratieformulier in en voegde ik de facturen van de behandelaar bij. Na enige tijd kreeg ik de reactie van de zorgverzekeraar, waarin staat dat ze de declaratie niet goed konden keuren conform de polisvoorwaarden.

Ik ben verbaasd.

In de polisvoorwaarden staat immers dat osteopathie wel degelijk wordt vergoed. Ik besluit er een telefoontje aan te wagen. De man die ik aan de lijn krijg legt mij uit dat ik inderdaad recht heb op een vergoeding. Op de factuur staat echter alleen dat het om een consult gaat, en om tot uitkering te kunnen overgaan moet duidelijk zijn dat het hier een ‘osteopathisch consult’ betreft.

“Maar bovenaan de factuur staan toch de gegevens van de behandelaar, inclusief het feit dat hij Osteopaat en OrthoManueel Arts is?,” vraag ik .

“Dat klopt,” antwoordt de man aan de andere kant van de lijn.

“En in beide gevallen heb ik toch recht op een vergoeding?

Wederom wordt mijn vraag bevestigend beantwoordt. “Het is ook wat bureaucratisch, maar we willen u toch vragen nieuwe facturen bij uw zorgverlener op te vragen”.

[Zucht]

“En dat ik u nu vertel dat het hier een osteopathisch consult betrof, verandert niets aan de zaak? Ik heb geen enkele reden hierover te liegen.

“Nee, sorry, wij hebben deze nieuwe facturen echt nodig. Zo zijn de regels nu eenmaal”

Ik besluit het er maar bij te laten. Met een ongemakkelijk gevoel benader ik mijn zorgverlener met de vraag nieuwe facturen uit te schrijven en naar mij toe te sturen. Hij doet gelukkig niet moeilijk.

Zo houden we elkaar lekker bezig in de zorg…

Bettine Pluut

Bettine Pluut zet zich als adviseur en actieonderzoeker in voor goede zorg en een praktijkgerichte overheid. Zij is gespecialiseerd in digitale innovatie, actieonderzoek en patiëntparticipatie.

2 Comments

  • Avatar Remco schreef:

    Eens te meer een bevestiging dat we onnodig veel werk en tijd kwijt zijn aan bureaucratische onzinnigheden voor niets..

    Ben overigens erg benieuwd hoe Kafka dit zou oppakken..

  • Avatar Bettine schreef:

    @ Remco: op Twitter is gereageerd op je vraag hoe Kafka dit zou oppakken:

    In eerste instantie na laten gaan of het echt in de regels staat, of dat zorgverzekeraar nu eenmaal dit gewend is. En dan of zorgen dat onder alle medewerkers duidelijk wordt dat het zo niet hoeft, of regels ter discussie stellen. Kafka is het iig!