Skip to main content

Laat patiënten de juiste plek bepalen

Eind vorig jaar kregen wij de mooie vraag om een bijdrage te leveren aan de eerste kennisagenda Juiste Zorg op de Juiste plek. Aan ons de uitdaging om te bedenken hoe je zo’n grote beweging kunt concretiseren. En een advies te geven over wat dan de prioriteiten van onderzoek moeten zijn. We besloten projecten te inventariseren en vroegen mensen die bij deze beweging betrokken zijn: hoe kan onderzoek/kennis een bijdrage leveren aan het realiseren van zorg op de juiste plek? Je leest de resultaten in ons quickscan rapport “Juiste Zorg op de Juiste Plek”. Wij zijn blij om te zien dat aanbeveling nummer 1 van de kennisagenda is gericht op het patiënten een stem geven in bepalen wat de juiste plek is. Want dat vond ik een van de belangrijkste inzichten: praktijkinitiatieven worstelen met patiëntparticipatie.

Met de quickscan kwamen we tot een negental kennisthema’s:  1) inzicht in behoeften van patiënten, 2) praktijkleren, 3) verandervraagstukken, 4) effectvraagstukken, 5) ontwikkeling van kennis en vaardigheden, 6) samenwerkingsvraagstukken, 7) ICT en informatie-uitwisseling, 8) financiering en bekostiging en 9) juridische uitdagingen.

Daarnaast analyseerden we 117 door experts aangedragen publicaties en 156 praktijkvoorbeelden. Daaruit bleek dat er relatief weinig bekend was over de behoeften van patiënten. En daar moet verandering in komen. Dus besloot het kennisplatform dat er meer geluisterd moet worden naar wat patiënten willen. Zij bevelen daarom een periodieke peiling aan. Dat is een mooi vertrekpunt. Gelukkig concludeert het kennisplatform ook dat er daarnaast meer nodig is, namelijk bekwaming in het betrekken van patiënten zelf. De experts die bijdroegen aan onze quickscan geven aan dat er geworsteld wordt met hoe je patiënten goed betrekt en dat er bij die samenwerking met patiënten vaak geen gelijkwaardigheid is. Want hoe zorg je ervoor dat zorgverleners en patiënten de ruimte voelen om samen te innoveren, zodat elke patiënt de juiste zorg op maat krijgt? Momenteel ben ik dit samen met mijn projectteam van de Health Innovation School Rotterdam aan het onderzoeken. Een uitdaging, maar zeker noodzakelijk voor de toekomst om een cultuur in te bedden waarin veranderen de nieuwe norm is.

Als actieonderzoeker voelt het als heel vanzelfsprekend dat je telkens nadenkt over manieren waarop je ervaringen van wensen van patiënten kunt ophalen en om met hen na te denken over hoe je de zorg kan verbeteren. Tegelijkertijd is hier geen standaardmanier voor en is het altijd weer zoeken naar de beste passende insteek en methodiek. Dus mooi dat het kennisplatform ook concludeert dat we vooral ook kennis moeten delen over hoe je patiënten het beste betrekt en laten we dit vooral voortzetten. Sharing is caring!

Kirsten waaijer pluut & partners actieonderzoek

Meer weten?

Kirsten staat voor je klaar
Adviseur & actieonderzoeker

kirsten@pluutpartners.nl
+31 6 53482644
Volg op LinkedIn