Skip to main content

Virtuele zorg draait om interactie tussen mensen en het online uitwisselen van informatie. Die informatie-uitwisseling gebeurt om verschillende redenen: ter voorkoming van medische fouten, ter verbetering van de bedrijfsvoering, ter ontwikkeling van kennis, met als doel behandelresultaten te verbeteren en om het welzijn van mensen te verhogen. In de zorg wordt dat laatste doel van informatie-uitwisseling vaak over het hoofd gezien. Dit komt doordat zorginstellingen voornamelijk gericht zijn op gezondheid, terwijl zorgconsumenten vaak veel sterker gefocust zijn op welzijn. Beleidsmakers in de zorg zouden bewuster moeten nadenken over hoe met dit belangrijke verschil in focus om te gaan. Te vaak wordt nu gesproken van ‘patiëntgerichte’ ICT-toepassingen die in wezen niet gericht zijn op de leefwereld van de zorgconsument. Het Elektronisch Patiënten Dossier is hier een mooi voorbeeld van.

Dit artikel is gepubliceerd op de website van Digitaal Bestuur. Voor het gehele artikel: klik hier.

Bettine Pluut

Bettine Pluut zet zich als adviseur en actieonderzoeker in voor goede zorg en een praktijkgerichte overheid. Zij is gespecialiseerd in digitale innovatie, actieonderzoek en patiëntparticipatie.

Leave a Reply