Skip to main content

Onderzoek e-health in de praktijk voor meer succes

 

Het blijkt lastig om e-health op te schalen. Dat is niet zo gek, omdat e-health onderdeel uitmaakt van een transformatie naar nieuwe zorgmodellen, andere samenwerkingsvormen en werkwijzen. Zulke transformaties zijn complex. Helaas vindt er beperkt onderzoek plaats naar de ‘hoe dan?’- vraag van e-health-innovaties.


Als innovatieprocessen dan toch onderzocht worden, gebeurt dat vaak pas achteraf. Het is daarom hoog tijd voor meer actieonderzoek naar e-health-innovaties. Actieonderzoek is een interactieve manier van onderzoeken: al innoverend en lerend wordt gekeken of er ook echt positieve effecten optreden.
Actieonderzoek heeft al tijdens het proces van innoveren meerwaarde. Het vergroot de slagingskans en zorgt ervoor dat vergelijkbare innovaties hun voordeel kunnen doen met de geleerde lessen.
Hoe kunnen de 5V’s van actieonderzoek de opschaling van e-health versnellen?
Lees meer in het blog dat Anne Marie Weggelaar en Bettine Pluut hebben geschreven op Skipr.

Bettine Pluut

Bettine Pluut zet zich als adviseur en actieonderzoeker in voor goede zorg en een praktijkgerichte overheid. Zij is gespecialiseerd in digitale innovatie, actieonderzoek en patiëntparticipatie.

Leave a Reply