Skip to main content

Vanwege mijn vakantie en de voorbereidingen voor het seminar Innovatie Anders is het een tijdje stil geweest op dit weblog. Hoe anders was dat op andere websites, waar het nieuwsberichten over het Elektronisch Patiënt Dossier regende. Of misschien kun je alle negatieve publiciteit rondom het landelijk EPD beter al geen nieuws meer noemen: die kritiek is er et ventilleren van kritiek op het landelijk EPD. Die geven wel een nieuw tintje aan de discussies: de rol van de patiënt immers al jaren. Dit keer deed het wetsvoorstel voor het landelijk EPD een hoop stof opwaaien. Daarnaast lijkt het erop dat de komst van de Persoonlijke patiëntdossiers van met name Google en Microsoft voor velen een nieuwe aanleiding vormen voor hin het hele verhaal krijgt steeds meer aandacht.

De bestuursvoorzitter van Medisch Centrum Alkmaar vond bijvoorbeeld dat “VWS wel kan stoppen met het EPD,”omdat de EPD’s van Google en Microsoft het helemaal zullen gaan maken”. Het MCA onderzoekt dan ook de mogelijkheden van Google Health, zo meldde ICTZorg. Jurist Marie-José Bonthuis beklaagde zich in een interview over het wetsvoorstel voor het landelijk EPD over de uitholling van het medisch beroepsgeheim. Maar de felste kritiek kwam van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ). In een artikel in Medisch Contact stelden zij dat VWS haar huiswerk mag overdoen, omdat het landelijk EPD uit een pre-internettijdperk stamt: “het is alsof er een hogesnelheidstrein beschikbaar is en de overheid het gebruik van de paardentram verplicht stelt”. Publicist en niet-praktiserend huisarts Jongejan noemt in hetzelfde blad het landelijk EPD “een luchtkasteel“.

In een eerder artikel pleitte ik voor koppeling tussen het EPD en persoonlijke patientdossiers. Daaruit moge duidelijk worden dat ook ik wel wat aan te merken heb op het landelijk Elektronisch Patiënt Dossier. Het is te sterk aanbiedersgericht en functionaliteiten voor de patiënt ontbreken. Maar wat niet is kan nog komen…. En dus zou ik er niet voor willen pleiten het gehele EPD nu maar weg te gooien en overnieuw te beginnen. Ook een aanbiedersgericht EPD kan veel verbeteringen in onze zorg bewerkstelligen. Minder medische fouten door uitwisseling van medicatiegegevens lijkt me geen kleinigheid. Net als de NPCF ben ik van mening dat het huidig ontwerp dit kan realiseren. Maar we moeten nu gaan nadenken hoe we dit kunnen verbinden met dossiers die gericht zijn op gebruik door de patiënt. Gelukkig is daar op patiëntenepd.nl een eerste discussie over gevoerd. Die discussie is wél nieuw en moet gevoerd worden.

 

 

 

Bettine Pluut

Bettine Pluut zet zich als adviseur en actieonderzoeker in voor goede zorg en een praktijkgerichte overheid. Zij is gespecialiseerd in digitale innovatie, actieonderzoek en patiëntparticipatie.

Leave a Reply