Skip to main content

Participatiescan

Er is steeds meer aandacht voor het belang van participatie van inwoners, patiënten en cliënten. Hiermee bedoelen we het betrekken of gelijkwaardig samenwerken met inwoners, waaronder patiënten, cliënten en hun naasten.

Onderzoek laat zien dat organisaties en professionals worstelen met het goed vormgeven van participatie (De Weger et al., 220, Van Noort et al., 2022). Het is bijvoorbeeld lastig om het goede, open gesprek te voeren, de juiste participantenmix samen te stellen en de balans te vinden tussen indivuen en groepen horen.

Wij verzamelden en ontwikkelden de afgelopen jaren veel (ervarings)kennis over participatie. Deze kennis hebben we gebundeld in onze participatiescan. Deze scan beschrijft de belangrijke bestanddelen van participatie. De scan toont de professionaliteit van jouw (project)team, organisatie of samenwerkingsverband op het gebied van participatie. Daardoor krijg je ook zicht op welke ontwikkelmogelijkheden er nog zijn. Dit alles in een overzichtelijk spindiagram.

Jouw score

Ben je benieuwd hoe jijzelf, jouw (project)team, organisatie of samenwerkingsverband scoort op de scan? Dat kan op twee manieren! Je kan bovenstaande plaat als praatplaat of richtlijn gebruiken. Hoe vinden jullie dat jullie het doen op iedere pijler? Daarnaast hebben wij een vragenlijst ontwikkeld die ten grondslag ligt aan de scan. Jullie vullen de vragenlijst in, wij maken een analyse tot een spindiagram. De spindiagram laat in één oogopslag zien, hoe jullie participatie inrichten.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op! We denken graag mee over jouw participatievraagstuk.

Bronnen

  • De Weger, Van Vooren., Drewes, Luijkx., Baan. (2020). Searching for new community engagement approaches in the Netherlands: a realist qualitative study. BMC Public Health, 20 (1) 508.
  • Frauenberger, Good, Fitzpatrick, Iversen (2015). In pursuit of rigour and accountability in participatory design, Journal of Human-Computer Studies, 74, 93-106,
  • Van Noort, Beelen en Heitinga (2022).Van knelpunt naar knooppunt: Regionale participatie in zorg en welzijn #hoedan?. Utrecht: PGO Support.
  • Van Woezik, Braakman-Jansen,., Kulyk, et al. (2016). Tackling wicked problems in infection prevention and control: a guideline for co-creation with stakeholders. Antimicrob Resist Infect Control, 5, 20.