Skip to main content

Patiëntgericht innoveren: inzoomen op het waarom en hoe

 

Veel zorginnovaties streven ernaar onze zorg patiëntgerichter te maken. Daar is weinig tegenin te brengen. Ook ik ben ervan overtuigd dat we onze zorg door, voor en met patiënten kunnen verbeteren. Toch ontstaan in de praktijk vaak stevige discussies over patiëntgerichte innovaties. Inzoomen op het wat, waarom en hoe van patiëntgerichte zorg helpt dan.

Artikel in het journal “Medicine, Health Care and Philosophy”
Goed onderzoek begint met verwondering en helpt mensen in de praktijk verder. Daarom ben ik op zoek gegaan naar manieren waarop we de vaak moeizame discussies over eHealth-innovaties om kunnen buigen naar constructieve gesprekken.

Hierover gaat mijn artikel, dat door het Journal “Medicine, Health Care and Philosophy” is gepubliceerd. De titel luidt: “Differences that matter: developing critical insights into discourses of patient-centeredness”.

Discours-model
Een belangrijk onderdeel van mijn artikel is een overzicht van drie opvattingen (“discoursen”) van patiëntgerichtheid. De “praatplaat” die ik daarop heb gebaseerd, helpt bij gesprekken over patiëntgerichte zorg binnen en tussen organisaties.

Praatplaat discoursen

Brede dialoog organiseren

Als adviseur begeleid ik regelmatig discussies over innovaties, bijvoorbeeld in de vorm van workshops en strategiesessies. Ik vind het daarbij cruciaal dat de diverse stakeholders met elkaar het gesprek aangaan. Artsen, verpleegkundigen, projectleiders, managers, bestuurders en (niet te vergeten!) patiënten ontwikkelen dan gezamenlijk hun visies, ideeën en nieuwe werkwijzen.

Vijf kansen

Discussies over innovaties verlopen vaak moeizaam omdat stakeholders een andere visie hebben op wat patiëntgerichte zorg inhoudt. Ik heb ervaren dat het inzoomen op de verschillende discoursen helpt om:

  • stakeholders begrip te laten krijgen voor de uiteenlopende opvattingen
  • gezamenlijk een visie/strategie op patiëntgerichte zorg te ontwikkelen
  • concrete en goed doordachte keuzes te maken, bijvoorbeeld bij de inrichting van zorgportalen
  • het HOE van patiëntgericht innoveren centraal te stellen
  • strategie, organisatieontwikkeling en techniek met elkaar te verbinden

Benieuwd naar een uitgebreide beschrijving van de discoursen? Meer lezen over mijn visie op de veranderuitdaging van innovaties in de zorg? Je kunt het artikel lezen en downloaden op de website van Medicine, Health Care and Philosophy.

Vragen over het artikel? Zin om met mij over de uitdaging van patiëntgericht innoveren in de zorg van gedachten te wisselen? Stuur me een mailtje of bel me (06-18680012). Benieuwd naar jullie reacties!

Bettine Pluut

Bettine Pluut zet zich als adviseur en actieonderzoeker in voor goede zorg en een praktijkgerichte overheid. Zij is gespecialiseerd in digitale innovatie, actieonderzoek en patiëntparticipatie.

Leave a Reply