Skip to main content

Het loopt niet echt lekker met het landelijke Elektronisch Patiënt Dossier. Vorige week woensdag ontving Minister Klink een brandbrief – en niet van de minste of geringste. Zowel de artsenfederatie KNMG, de huisartsenorganisaties LHV en NHG, de apothekersorganisatie KNMP als het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) laten de minister weten dat ze de komst van het Elektronisch Patiënt Dossier in de huidige vorm en op de geplande invoeringsdatum niet zien zitten.

Vanuit die optiek is het niet verbazingwekkend dat het regent aan kleinschalige initiatieven. Zeker gezien het feit dat de eerste versie van het landelijk EPD nog niet direct toegankelijk zal zijn voor patiënten, was het te voorspellen dat er tal van initiatieven tot persoonlijke patiëntdossiers zouden ontstaan – in het Engels “personal health records”. Zo startte er onlangs een proef met een Nederlands alternatief voor de persoonlijke patiëntdossiers van Microsoft en Google. Thuis-epd.nl biedt voor patiënten tal van functionaliteiten die hun zelfredzaamheid moet vergroten.

Medisch Contact meldde op Koninginnedag dat de verschillende vereningen in hun brandbrief pleiten voor een drastische aanpassing van de plannen voor het EPD. Zij begrijpen niet dat minister Klink een landelijke invoering in september van volgend jaar nog haalbaar acht. Daarvoor zijn de huidige pilots te kleinschalig en laten die pilots zien dat er nog te veel technische hobbels te nemen zijn. Bovendien sluit de brandbrief aan op een eerder pleidooi van de KNMG om regionale invoering voorrang te geven. De vereningen menen dat de minister onvoldoende oog heeft voor de vele regionale initatieven die dreigen dood te bloeden bij invoering van landelijk EPD omdat ze niet voldoen aan de landelijke eisen. Tot slot klagen ze over een gebrek aan prioriteiten.

Een visie, alstublieft!
Tja… als je prioriteiten wilt stellen, heb je een visie nodig. En die visie is er niet. Eind vorig jaar beloofde Minister Klink aan de Tweede Kamer dat er begin 2008 een langetermijnvisie op het EPD zou komen. Inmiddels leven we al in de maand mei en er is nog geen spoor van een visie te bekennen. Daar ligt mijns inziens een belangrijke verklaring voor alle weerstand en het negatieve “het-komt-er-toch-nooit” imago van het EPD. Als je voor zo’n top-downstrategie kiest, moet je mensen wel kunnen overtuigen van het waarom en hoe. Daarvoor heb je een inspirende, tot de verbeelding sprekende visie nodig.

VWS verliest mediastrijd
Op weblogsten websites vind je inmiddels typeringen als “miljoenen-, patiëntenprivacy- en beroepsgeheim verslindend nutteloos monster”. Dan kun je als ministerie heel hard je best doen de droom levend te houden door bij je nieuwsberichten te koppen met “Nieuwe stap naar Elektronisch Patiënt Dossier” en “EPD in aantocht“, maar steeds minder mensen geloven je. Ook huisartsen uit de pilotregio’s in je nieuwsbrief laten stellen dat “we straks probleemloos overstappen op landelijke uitwisseling’ zal weinig meer aan het slechte imago veranderen.

En dus komen daar de persoonlijke patiëntdossiers
Zo’n visie zie je wel bij lokale initiatieven, zoals thuis-epd.nl. Op de website patiëntenepd.nl vertelt een van de initiatiefnemers op enthousiaste wijze over dit via het internet toegankelijke dossier voor (nier)patiënten. Het dossier moet bijdragen aan een betere zelfredzaamheid van patiënten door over- en inzicht in hun ziekte en behandeling. Dit kan doordat de patiënt de beschikking heeft over:

 • Basisgegevens (voorgeschiedenis, medicijnen
 • Adresgegevens van behandelaars
 • Agenda me afspraken met behandelaars
 • Tabel met voedingswaarden
 • Een logboek waar je belangrijke gebeurtenissen kunt bijhouden
 • Een voedingsdagboek en dagboek voor bloedwaarden en testuitslagen

Het is zeker de moeite waard de online rondleiding door het dossier te volgen.

Hello en good luck
De huidige proef met het dossier zal uitgebreid geëvalueerd worden. Ik ben benieuwd. Voorlopg is het helaas wel zo dat het dossier niet gekoppeld is aan gegevens die door zorgverleners worden bijgehouden – al wordt deze optie momenteel wel verkend, aldus een van de initiatiefnemers. Ach, het zal nog wel een tijdje duren eer dossiers van de medische wereld en de patiënten elkaar echt ontmoeten. Tot die tijd moeten we dit soort inititatieven toejuichen. En laten we minister Klink maar heel veel sterkte toewensen de komende tijd….

Bettine Pluut

Bettine Pluut zet zich als adviseur en actieonderzoeker in voor goede zorg en een praktijkgerichte overheid. Zij is gespecialiseerd in digitale innovatie, actieonderzoek en patiëntparticipatie.

2 Comments

 • Avatar maike sikkema schreef:

  hoi bettine, had me nog niet weer verdiept in EPD sinds jij bij de “club”bent geweest vorig jaar augustus.
  Heb nu verder gelezen ben ben weer op de hoogte. Voor volgend jaar willen we een spreker uitnodigen over arts-patientrelatie, dus ook hier kan ik verder mee.
  Blijf je volgend.
  bedankt voor je heldere uiteenzetting. Bespaart mij heelveel leestijd in andere kranten en forums.
  Groet,
  Maike

 • Avatar Bettine schreef:

  Dag Maike,

  Bedankt voor je reactie en mooi dat je zo weer op de hoogte bent.

  Groet, Bettine

Leave a Reply