Voorbeeldproject: AMOUR

Opdrachtgever: Van Kleef Instituut

Werkt collegiale ondersteuning ook binnen wijkteams?

Medewerkers in de zorg maken regelmatig heftige dingen mee, zoals boze of verdrietige cliënten of familieleden van cliënten. Na het meemaken van zoiets vervelends kunnen medewerkers naar een interne of externe vertrouwenspersoon, naar hun leidinggevende of collegiale ondersteuners. Collegiale ondersteuning is een bewezen effectieve manier van hulpverlening binnen ziekenhuizen en bij de politie. De drempel om hulp te vragen wordt namelijk verlaagd. Maar hoe zit dit binnen de thuiszorg? Werkt dit ook bij wijkteams?

Met die vraag is ActiVite, een VVT-organisatie, een actieonderzoek gestart naar collegiale ondersteuning. Pluut & Partners is gevraagd het participatieve actieonderzoek te begeleiden met onder andere actieonderzoek trainingen en intervisiemomenten met de interne actieonderzoekers.

Aanpak

Vijf enthousiaste wijkteams doen een jaar lang mee aan het actieonderzoek. De wijkteams hebben vier collega’s gekozen die een training volgen tot collegiale ondersteuner. Daarnaast hebben vier collega’s een training Actieonderzoek van ons vanuit de Actieonderzoek Academy gevolgd. Zij zijn de interne actieonderzoekers in dit participatieve actieonderzoek. Deze actieonderzoekers zijn de “oren en ogen van het team”. Zij volgen de voortgang en ervaringen met collegiale ondersteuning in de wijkteams van dichtbij en sturen, zo nodig, bij.  

(Tussen)resultaten

  • Het ontwikkelen van breder toepasbare kennis over het implementeren van collegiale ondersteuning binnen wijkteams.
  • Inzicht krijgen in de effectiviteit van actieonderzoek als benadering binnen wijkteams.
  • Zorgprofessionals leren vaardigheden in het bieden van collegiale ondersteuning, het formuleren van een mentale hulpvraag en/of het uitvoeren van actieonderzoek