Voorbeeldproject:
actieonderzoek naar de doorontwikkeling van PGO’s

Opdrachtgever: PGO on Air

Wat vinden zorgverleners en zorggebruikers van een PGO?

 

Een PGO is een persoonlijke gezondheidsomgeving. Het doel van een PGO is dat een patiënt al zijn/haar medische gegevens op één plek tot zijn beschikking heeft en deze ook zelf beheert vanuit deze plek. PGO’s zijn volop in ontwikkeling. In pilots en gecontroleerde livegangen (GLG’s) leren we over de potentiële meerwaarde en voorwaarden voor succesvolle implementatie. PGO on Air heeft Pluut & Partners gevraagd een aantal pilots en GLG’s te ondersteunen met een lerende evaluatie.

Aanpak

Wij zijn vanaf het begin betrokken bij de livegang en dragen vervolgens een bijdrage aan het gebruik van een PGO gedurende de eerste maanden. We halen wensen, behoeften en ervaringen op bij zowel zorgverleners als zorggebruikers. Dat doen we met interviews, vragenlijsten, informele gesprekken en focusgroepen. De lessen over gebruiksvriendelijkheid, informatievoorziening aan patiënten en gebruikerservaringen benutten we voor het doorontwikkelen van de PGO’s en vertalen we naar concrete acties voor toekomstige implementaties.

Resultaten

  • Een evaluatie-aanpak die voor meerdere pilots/livegangen gebruikt kan worden
  • Permanente advisering aan PGO on Air, MedMij en de PGO-leveranciers over hoe de PGO verbeterd, doorontwikkeld en geïmplementeerd kan worden
  • Inzicht in de ervaringen en meningen van zorgverleners en zorggebruikers met en over een PGO