Voorbeeldproject:
betere nazorg na ingrijpende incidenten

Opdrachtgever: De Politie

Wat is effectiviteit van de voorzieningen op het gebied van nazorg na ingrijpende incidenten?

 

Agenten maken ingrijpende incidenten mee. De politie beschikt dan ook over een breed scala aan voorzieningen die erop zijn gericht om blijvende fysieke en mentale klachten te voorkomen. Pluut & Partners begeleidde de politie bij het doen van een participatief actieonderzoek naar de effectiviteit van de nazorg.

Aanpak

De Politie koos er bewust voor om de effectiviteit van de nazorg na ingrijpende gebeurtenissen door middel van een actieonderzoek onder de loep te nemen. Dus geen traditionele evaluatie waarbij externe onderzoekers vanaf de zijlijn data verzamelen en conclusies trekken, maar een participatieve opzet waarbij de medewerkers van de politie zelf de nazorg na ingrijpende incidenten onderzoeken en verbeteren. Deze “actievoerders” gingen binnen hun eigen werkterrein op zoek naar positieve aspecten en verbeterkansen in de nazorg. Wij als Pluut & Partners hadden de rol van kwaliteitsbewaker en sparringpartner. Dat betekende concreet dat wij bijna wekelijks met de projectleider sparden brainstorms en werksessies organiseerden, meelazen met teksten, vragenlijsten reviewden en soms zelf interviews deden of workshops begeleidden.

Resultaten

  • Bevindingenkaarten per voorziening met concrete aanbevelingen die deels al zijn doorgevoerd en geëvalueerd tijdens de doorlooptijd van dit actieonderzoek
  • Medewerkers van de politie zijn opgeleid tot actieonderzoeker en kunnen vanaf nu de voorzieningen voor nazorg continu verbeteren
  • Overall conclusies over status van preventieve signalering, kwaliteit van casemanagement, samenwerking tussen disciplines en randvoorwaarden voor een structurele inzet van actieonderzoek