Voorbeeldproject:
bouwstenen voor de kennisagenda Preventie

Opdrachtgever: Kennisplatform Preventie

Wat zijn de kennisbehoefte en prioriteiten voor de kennisagenda Preventie?

 

Voor het Kennisplatform Preventie hebben we geholpen bij het maken van een kennisagenda door kennisbehoefte te inventariseren en te prioriteren.

Aanpak

Stap 1: Een analyse op kennisdocumenten zodat we zicht krijgen op a) strategieën en maatregelen voor gedragsbeïnvloeding van de burger en b) implementatie-belemmeringen en oplossingen hiervoor.
Stap 2: Een Delphi-studie waarin 61 experts gezamenlijk tot prioriteiten voor de kennisagenda komen.
Stap 3: Rapportage en presentatie aan het kennisplatform

Resultaten

Bouwstenen voor de kennisagenda Preventie in de vorm van:

  • Een ordening van kennis
  • Een overzicht van wat volgens platformleden en experts de prioriteiten van de kennisagenda preventie zou moeten zijn