Voorbeeldproject: ervaringsdeskundige inbreng bij het actieprogramma iWLZ

Opdrachtgever: Zorginstituut Nederland

Hoe betrekken we cliënten en hun naasten bij ons actieprogramma?

Het actieprogramma iWLZ wil de informatie-uitwisseling in de langdurige zorg verbeteren. Het actieprogramma vroeg Pluut & Partners of zij a) cliënten en hun naasten konden werven en b) inbreng van deze cliënten wilde organiseren.

Aanpak

Pluut & Partners zocht en vond 10 cliënten en hun naasten die graag een bijdrage willen leveren aan dit actieprogramma. In individuele gesprekken deelden zij hun ervaringen met de WLZ en informeerden wij hen over het actieprogramma iWLZ. Daarnaast volgen er drie sessies waarbij de ervaringsdeskundige samen over de belangrijkste onderwerpen (ervaringen en behoefte omtrent de Wlz-aanvraag) die spelen in gesprek gaan. Daarnaast geven zij feedback op de plannen en tussenproducten van het actieprogramma. De uitkomsten van gesprekken en bijeenkomsten delen we in infographics met concrete adviezen van de ervaringsdeskundigen en denken mee met het actieprogramma over de opvolging van deze adviezen.

Resultaten

  • Een groep van 10 ervaringsdeskundigen die zich enorm betrokken voelt bij het programma en hun ervaringen en adviezen deelt
  • Toepasbare adviezen van de ervaringsdeskundigen voor het actieprogramma