Voorbeeldproject: Lerend netwerk complexe zorgvragen

Opdrachtgever: Ministerie van VWS

Het beleid van het ministerie van VWS heeft impact op mensen. Veel gaat goed, maar soms lopen mensen vast in het systeem van de langdurige zorg. Het ministerie heeft Pluut & Partners, Significant en Instituut voor Publieke Waarde gevraagd een lerend netwerk te vormen rondom complexe zorgvragen.  

Aanpak

Het lerend netwerk is in praktijk meerdere netwerken geworden rondom verschillende thema’s: samenwerking tussen ouders/naasten & professionals, passende plekken vinden & praktijkervaringen gebruiken in ontwikkeling van beleid.

Binnen deze lerende netwerken zorgen we voor kennis van ruimte in de regels, het bouwen van een goed (onderling) netwerk en het aanwakkeren van creativiteit en lef. Dit doen we door het organiseren van workshops, het opzetten van (participatief) actieonderzoek en het luisteren naar wat cliënten en het werkveld nodig hebben. De doelgroep van het lerend netwerk is divers: cliënten en hun naasten, cliëntondersteuners, zorgaanbieders, zorgkantoren, zorgverzekeraars en onderwijsprofessionals. Een uitgebreide samenvatting van de netwerken is hier te vinden. 

Resultaten

  • Een serious game om de samenwerking tussen ouders/naasten & professionals te verbeteren
  • Testen van een nieuwe aanmelddossier van cliënten
  • Inzichten in hoe praktijkervaringen vertaald kunnen worden naar beleid
  • Kennisdeling via de LinkedIn en website van Regelhulp