Voorbeeldproject: Domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden

Opdrachtgever: Ministerie van VWS

Van verkenning naar transformatieprogramma

Regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden (DSV’s) worden als een belangrijke hoeksteen gezien voor regionale samenwerking en het toekomstbestendig maken van zorg en ondersteuning. Uit een verkenning van ZonMw en Pluut & Partners bleek dat er behoefte is aan financiering van aanjagers/oliemannetjes binnen DSV’s. Ook is er behoefte aan meer synergie tussen verschillende landelijke partijen die zich bezighouden met de transformatie. Deze aanbeveling zetten we om in actie. Er ontstond een landelijk lerend netwerk met grote ambities, dat besloot om een transformatieprogramma te ontwikkelen. Met dit programma willen we zowel in de regio als met de landelijke partijen leren hoe we de volgende stappen zetten in de transformatie. Naar een systeem dat zich richt op gezondheid in plaats van op zorg en dat zich echt anders gaat organiseren – met inwoners als gelijkwaardige samenwerkingspartner. 

Aanpak

Zoals elk actieonderzoek startten we met de diagnosefase: wat gaat er goed en wat kan beter binnen de DSV’s? En wat hebben DSV’s nodig om daadwerkelijk te transformeren? Dat hebben we middels deskresearch, 12 groepsinterviews en reflectiesessies in kaart gebracht. Vervolgens hebben we de bevindingen omgezet in acties: het opzetten van een landelijk lerend netwerk en een transformatieprogramma. We organiseerden maandelijks een werksessie met 9 landelijke partijen (ZonMw, RIVM, VWS, Pharos, Alles is Gezondheid, Nederland zorgt voor Elkaar, NzaHealthHolland en HealthKIC) om dit programma op te zetten. 

Resultaten

  • Uitdagingen, kansen en (ondersteunings)behoeften van DSV’s inzichtelijk (verkenning)
  • Een programma dat DSV’s gaat ondersteunen bij de transformatie
  • Een landelijk lerend netwerk