Voorbeeldproject: Spiegelgroep Onbeperkt meedoen!

Opdrachtgever: Ministerie van VWS

Hoe betrek je mensen met een beperking bij het maken van inclusief en toegankelijk beleid? 

Mensen met een beperking ervaren vaak veel drempels en uitdagingen om mee te kunnen doen in de samenleving. In het VN-verdrag Handicap staat beschreven wat Nederland moet doen om de samenleving toegankelijk en inclusief te maken voor iedereen. Het ministerie van VWS en in het bijzonder het programma Onbeperkt meedoen! werken hier hard aan. Zij hebben Pluut & Partners gevraagd om een groep ervaringsdeskundigen te begeleiden, zodat de ervaringsdeskundigen mee kunnen denken en doen bij het ontwikkelen van inclusief beleid. Deze groep is de Spiegelgroep. 

Aanpak

Via verschillende sociale media kanalen hebben we een oproep geplaatst om mensen te werven voor de Spiegelgroep. Daar kregen we meer dan 100 reacties op. Uit alle aanmeldingen hebben we een diverse groep samengesteld. Divers in leeftijd, geslacht, achtergrond en ervaren drempels in de samenleving. Samen met hen en het team van Onbeperkt meedoen! hebben we verschillende activiteiten gedaan: in gesprek met minister Helder, meedoen met de ontwerpdagen van de nationale strategie, meedenken over een nieuwe communicatiecampagne en aan de slag met een eigen project. Op deze manier geven de ervaringsdeskundigen gevraagd en ongevraagd advies. 

(Tussen)resultaten

  • Het ministerie van VWS heeft een vaste groep van ervaringsdeskundigen aan wie zij vragen kunnen stellen en van wie zij advies ontvangen
  • Een waardevolle inbreng op de nationale strategie
  • Inzichten in hoe je inclusief samenwerkt