Voorbeeldproject: ondersteunen van proeftuinen gericht op (psychische) kwetsbaarheid

Opdrachtgever: ZonMw

Hoe ondersteunen we (uitwisseling tussen) proeftuinen die gericht zijn op het beter in beeld krijgen van personen met (psychische) kwetsbaarheid?

Er is behoefte aan meer kennis over mensen die te maken hebben met een psychische kwetsbaarheid, en mede daardoor soms verward gedrag vertonen. Met deze kennis hopen we deze groep mensen beter te kunnen ondersteunen. Daarnaast is er voor vroegsignalisering en impactvol beleid een beter beeld nodig van de aard en omvang van de groep kwetsbare mensen in onze samenleving – gekoppeld aan de mogelijkheden en capaciteit in het zorgaanbod. Het inrichten van een landelijke monitor bleek bijzonder ingewikkeld. Daarom is er nu in negen gemeenten een proeftuin opgezet om op gemeentelijk niveau mensen met een (psychische) kwetsbaarheid en een extra zorg- en ondersteuningsbehoefte beter in beeld te krijgen. In de proeftuinen ontstaan mooie samenwerkingen met onder andere de politie, GGD, lokale ondernemers en woningcorporaties. Pluut & Partners ondersteunt de proeftuinen samen met PBLQ en faciliteert de kennisdeling tussen de proeftuinen. 

Aanpak

Wij ondersteunen de proeftuinen op verschillende manieren. We spreken de proeftuinen één-op-één en daarin sparren we over de onderwerpen die hen het meest bezighoudenzoals privacyvraagstukken, het betrekken van ervaringsdeskundigen of methodische uitdagingen. Daarnaast organiseren we leerkringen. Elke leerkring is een andere proeftuin “gastheer” en deelt zijn aanpak, worstelingen en lessons learned. Dat dit waardevol is, blijkt wel uit het feit dat elke bijeenkomst alle proeftuinen aanwezig zijn, vaak met meerdere mensen uit het team. Na afloop van de bijeenkomsten delen we de belangrijke inzichten in een samenvattende infographic, zodat ook andere mensen uit het netwerk van de proeftuin hier hun voordeel mee kunnen doen.  

Resultaten

  • Inzicht in waar proeftuinen staan in het beter in kaart krijgen van (psychisch) kwetsbare mensen 
  • Infographics die de belangrijkste inzichten uit de leerkringbijeenkomsten presenteren 
  • Inzicht in welke databronnen de proeftuinen gebruiken om de groep (psychisch) kwetsbare mensen en hun verwachtingen en behoeften in kaart te krijgen 
  • Inzicht in de kansen en uitdagingen van de proeftuinen, zodat toekomstige proeftuinen zicht hebben op de belangrijkste succesfactoren