Voorbeeldproject:
Passende zorg voor mensen die onbegrepen ziek zijn

Opdrachtgever: Ministerie van VWS

Hoe kunnen we een beter passend ondersteunings- en zorgaanbod creëren voor kinderen/jongeren met ME/CVS?

 

In opdracht van het programma OPaZ van het Ministerie van VWS gingen we op zoek naar kansen voor zorgzamere zorg.

Aanpak

We startten met de inventarisatie van ervaringen van mensen die zelf onbegrepen ziek zijn. Ook maakten we duidelijk waarom er zo vaak strijd is rond mensen die onbegrepen ziek zijn. Na de publicatie van deze bevindingen in het rapport ‘Onbegrepen ziek’, organiseerden we een webinar. Dit webinar ging over een specifieke wens van jongeren met ME/CVS: maatwerk-onderwijs. Tijdens dit webinar spraken we met een moeder van iemand met ME/CVS, een onderwijsconsulente, een ambulant begeleider en een jongere met ME/CVS. Het webinar is hier terug te kijken. Na het webinar zijn we samen met de expertteams OZJ op zoek gegaan naar passende oplossingen voor mensen die vastliepen in hun zoektocht naar maatwerkonderwijs. En met resultaat! Lees de resultaten in onze eindrapportage!

Resultaten

  • Inzicht in ervaringen en wensen van kinderen/jongeren met ME/CVS en hun ouders
  • Inzicht in de dilemma’s die professionals ervaren
  • Gezamenlijke zoektocht naar kansen voor meer samen beslissen en betere ondersteuning bij zoektocht naar passend onderwijs
  • Concrete oplossingen voor mensen die vastlopen in hun zoektocht naar maatwerk-onderwijs