Voorbeeldproject:
quickscan voor het kennisplatform Juiste Zorg op de Juiste Plek

Opdrachtgever: ZonMw

Welke kennis is beschikbaar en gewenst bij het organiseren van zorg op de juiste plek?

 

Pluut & Partners voerde in opdracht van ZonMw een quickscan uit.Dit diende als basis voor de kennisagenda Juiste Zorg Op de Juiste Plek.

Aanpak

Op basis van deskresearch en brainstorms bedachten we welke kennis waardevol is bij het verplaatsen van zorg naar de juiste plek. En hoe onderzoek de beweging naar JZOJP kan versnellen. Door een enquête onder leden van het kennisplatform en de experts in hun netwerk inventariseerden we belangrijke publicaties en praktijkvoorbeelden. Ook keken we welke prioriteiten door patiëntenorganisaties en branche-/beroepsverenigingen worden gesteld. De resultaten waren input voor een dialoog in het kennisplatform over wat de prioriteiten van een kennisagenda JZOJP zouden moeten zijn.

Resultaten

  • Inzicht in de dominante verschijningsvormen, kennisthema’s en doelgroepen in bestaande kennisagenda’s, aangedragen publicaties en praktijkprojecten.
  • Een overzicht van mogelijke onderzoeksprioriteiten die door het kennisplatform zijn vertaald naar de uiteindelijke kennisagenda JZOJP