Voorbeeldproject: Handreiking samen beslissen over digitale zorg

Opdrachtgever: Ministerie van VWS

Hoe pak je samen beslissen over digitale zorg aan? 

Moeten patiënten een wettelijk keuzerecht krijgen om digitale zorg te ontvangen wanneer zij dit willen, ongeacht wat de zorgverlener vindt? Dat was de vraag waar Pluut & Partners in opdracht van Ministerie van VWS en in samenwerking met de Patiëntenfederatie en Zorgverzekeraars Nederland onderzoek naar deed. Uit ons onderzoek kwam een negatief advies voor dit wettelijk keuzerecht en dat nam minister Ernst Kuipers over in een kamerbrief. Wel stelden we daarbij de kanttekening: de keuze voor het inzetten van digitale zorg zou altijd door de patiënt en zorgverlener(s) samen gemaakt moeten worden. Dus: samen beslissen over digitale zorg. Maar hoe doe je dat? Hiervoor hebben we een handreiking ontwikkeld.

Aanpak

Tijdens het onderzoek hebben we (oud-)patiënten, zorgverleners en projectleiders gesproken over het keuzerecht en over samen beslissen over digitale zorg. De handreiking is in samenwerking met hen tot stand gekomen. We voerden verschillende testrondes uit waarbij zij hun feedback konden geven. Dit resulteerde in een praktische direct te gebruiken handreiking voor patiënten, zorgverleners en zorgorganisaties. 

Resultaten

  • Inzicht in de waarde van samen beslissen over digitale zorg.
  • Praktische handreiking met tips over hoe je het gesprek over digitale zorg voorbereid en voert, voor zowel patiënten en zorgverleners als zorgorganisaties.
  • Ook staan er in de handreiking verschillende praktijkvoorbeelden van zorgorganisaties die samen beslissen over digitale zorg concreet vormgeven.