Voorbeeldproject:
actieonderzoek voor toegankelijke patiëntportalen

Opdrachtgever: Pharos

Hoe zorg je dat een online patiëntenportaal toegankelijk en begrijpelijk is voor iedereen?

 

Expertisecentrum Pharos wil de toegankelijkheid van digitale patiëntenomgevingen vergroten. Dat past in de bredere missie van het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Expertisecentrum Pharos heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een actieonderzoek uitgevoerd naar de toegankelijkheid van patiëntenportalen. Pluut & Partners vervulde de rol van kwaliteitsbewaker en coach bij een actieonderzoek in drie ziekenhuizen voor expertisecentrum Pharos.

Aanpak

We ontwikkelden samen een plan voor het actieonderzoek en voerden hierover gesprekken in de ziekenhuizen. Tijdens het actieonderzoek reflecteerden we op de tussentijdse bevindingen en bedachten we wat de volgende stap moest zijn in het toegankelijk maken van patiëntenomgevingen. Daarnaast lazen we mee met de rapportage en dachten we mee over andere manieren waarop de opgedane kennis kon worden gedeeld.

Resultaten

  • Adviseurs van Pharos hebben zich bekwaamd in actieonderzoek door in drie ziekenhuizen als actieonderzoeker aan de slag te gaan
  • Inzicht in succesfactoren voor toegankelijke patiëntenomgevingen
  • Agendering van het gebrek aan urgentie voor het toegankelijk maken van patiëntenomgevingen
  • Opgedane kennis op verschillende manieren gedeeld, zoals via een infographic Patiëntenreis, een handreiking en een rapportage.
  • Overall conclusies over status van preventieve signalering, kwaliteit van casemanagement, samenwerking tussen disciplines en randvoorwaarden voor een structurele inzet van actieonderzoek

Als ik Pluut & Partners in een paar woorden moet omschrijven? Verdiepend, scherp, verbindend en ervaren. Het was een hele fijne samenwerking en heel waardevol om de actieonderzoeker van Pluut & Partners als adviseur bij ons project te hebben.

Eline HeemskerkProjectleider eHealth4All, Pharos