Voorbeeldproject: Training Actieonderzoek

Opdrachtgevers: Erasmus School of Health Policy & Management en Treant

Zorgorganisatie Treant en onderzoekers van de Erasmus School of Health Policy & Management hebben de handen ineengeslagen om 4 interne vraagstukken van Treant actieonderzoekend aan te pakken. Een aantal projectleden hadden bij de start al (enige) ervaring in actieonderzoek, voor anderen was het nieuw terrein. Na een tijdje onderweg te zijn met de actieonderzoeken merkten zij toch de behoefte te hebben aan meer theoretische verdieping in actieonderzoek. Pluut & Partners ontwikkelde daarom voor hen een training op maat.

Aanpak

Om de behoeften van de deelnemers aan de training goed in kaart brengen, voerden we eerst met iedereen een intakegesprek. Tijdens dat gesprek vroegen we in welke fase hun actieonderzoek zich begaf en wat ze graag wilden leren tijdens de training. Met deze input vulden we een dagprogramma waarin we startten met de basis: ‘Wat is actieonderzoek?’ en ‘Waarom en wanneer zet ik actieonderzoek in?’. Vervolgens gingen de actieonderzoekers aan de slag met de kernwaarden van actieonderzoek: ze hebben de verander-, leer- en kennisdoelen voor hun project beschreven, een stakeholder-analyse gedaan, nagedacht over wie ze op welke manier in welke rol willen laten deelnemen en hoe ze binnen het project reflectie gaan organiseren. Dit resulteerde in een actieplan voor de aankomende maanden.

Resultaten

  • Een training op maat voor de medewerkers van Treant en onderzoekers van ESHPM
  • Voor de actieonderzoekers een actieplan voor de komende maanden, het Actieonderzoek Certificaat en extra energie en nieuwe inzichten.