Voorbeeldproject:
visie op blended zorg

Opdrachtgever: Rijndam Revalidatie

Hoe willen we dat blended zorg eruit komt te zijn?

 

Rijndam Revalidatie wil blended zorg goed neerzetten en verder opschalen. Door de Coronacrisis moest Rijndam in rap tempo digitale zorgtoepassingen implementeren. In korte tijd hebben zorgverleners ervaring opgedaan met zorg op afstand. Vervolgens was de vraag: Hoe gaan we hiermee verder? Hoe moet blended zorg eruit komen te zien bij Rijndam? Pluut & Partners beantwoordde deze vragen samen met revalidanten, zorgverleners, beleidsmedewerkers en leidinggevenden.

Aanpak

Ons uitgangspunt was om de visie iets te laten zijn van de gehele organisatie. Daarom organiseerden we drie workshops met zorgverleners en revalidanten van de volwassenrevalidatie en voerden we vele gesprekken. Iedere workshop werkten we met stellingen, vragen en deelden we ervaringen. Alle input legden we de volgende workshop weer bij de deelnemers terug. Op deze manier was iedere workshop een stap richting een steeds concreter wordende visie. Ook met de KinderAdviesRaad organiseerden we een visieworkshop.

“Ik vond het heel erg leuk om mee te doen aan deze eerste workshop en ben blij dat ik heb kunnen bijdragen. Ik krijg van mijn werk de mogelijkheid om op andere dagen te werken zodat ik ook kan deelnemen aan de andere twee workshops.”

De deelname van revalidanten gaf iedereen vele nieuwe inzichten.

Resultaten

  • Gedragen en concrete visie op digitale zorg gepresenteerd in een infographic en een aantal slides
  • Inzicht in wat zorgverleners en revalidanten belangrijk vinden bij digitale zorg
  • Veel energie bij de deelnemers om de visie in acties om te zetten

“We staan voor grote uitdagingen om de zorg binnen Rijndam van volledig live naar blended care te veranderen en hier ook echt goede zorg van te maken. En ik vind het erg prettig om daarin mee te kunnen denken en doen.”