Voorbeeldproject:
stimuleren van het e-consult

Opdrachtgever: Maasstad ziekenhuis

Hoe kunnen we het gebruik van het e-consult op een polikliniek stimuleren?

 

Binnen twee poliklinieken in het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam is met actieonderzoek gezocht naar manieren om het gebruik van e-consulten te stimuleren. En met succes! In drie maanden tijd hebben beide poliklinieken aanzienlijk meer e-consulten binnengekregen.

Aanpak

Dit actieonderzoek is uitgevoerd op twee poliklinieken met weinig ervaring met het gebruik van het e-consult in het Maasstad ziekenhuis. Om in een ziekenhuis het e-consult te stimuleren is allereerst een demonstratie gegeven aan zorgverleners en polikliniekassistentes over het beantwoorden van het e-consult, om zo het kennistekort te verkleinen. Ten tweede is een nieuwe werkwijze ontworpen en geïmplementeerd om efficiënt het e-consult te beantwoorden. Ten derde zijn er informatiekaartjes uitgedeeld door polikliniekassistentes om patiënten te informeren over het e-consult. Ten vierde is tijdens telefoongesprekken met patiënten het e-consult aangekaart en in de wachtkamer was het informatiekaartje zichtbaar op het televisiescherm. Ten slotte heeft de actieonderzoeker reflectieve monitoring toegepast, hetgeen betekent dat er constant gereflecteerd word. Hierdoor zijn enkele knelpunten met de interventies erkend en zijn samen met betrokkenen oplossingen ontworpen.

Resultaten

  • Zes tips voor het stimuleren van e-consulten in ziekenhuizen
  • Bij beide poliklinieken zijn de e-consulten flink gestegen en is de reactietijd met meer dan 70% gedaald.

"Kirsten heeft op een doortastende en toegankelijke manier de poliklinieken ondersteund: ze plande afspraken in, ging op de poliklinieken observeren en stond klaar voor de medewerkers om hun verhaal aan te horen. Op deze manier wordt wetenschappelijk onderzoek van iedereen."

Colinda TijssenProgrammaleider Maasstad ziekenhuis