Skip to main content

Bent u ook zo benieuwd naar de brief van minister Klink? Die ligt morgen als het goed is bij iedereen op de deurmat. Maar hij is al te raadplegen op de website van het ministerie van VWS. De minister informeert ‘ons burgers’ daarin over de komst van het EPD. En dat terwijl de wet op het EPD nog niet eens door de Eerste Kamer is goedgekeurd. Vooral dat laatste zorgt voor veel commotie. Maar eigenlijk is dat al lang geen verrassing meer. Alhoewel, interessant blijft dit politieke spel wel…

Ik ben echter vooral benieuwd of het bij de brief bijgevoegde bezwaarformulier inderdaad zo onbegrijpelijk blijkt te zijn als in verschillende media werd beweerd. We gaan het zien.

Update

Inmiddels heb ik de brief, folder en het formulier uitgebreid bestudeerd…

Zo onbegrijpelijk blijkt het bezwaarformulier nu ook weer niet. Al zijn er wel wat kritische opmerkingen te maken. Zo vind ik het jammer dat bezwaar zo zwart-wit is: je maakt ofwel bezwaar tegen uitwisseling van gegevens tussen alle betrokken hulpverleners, of je geeft door niets te doen juist toestemming tot dit alles. Maar wat nu als ik uitwisseling van medicatiegegevens prima vind, behalve met die ene huisarts? Of uitwisseling tussen huisartsen wel prima vind, maar apotheken liever oversla. Daarbij komt dat in het formulier niet een vinkje staat waardoor duidelijk wordt waar je nu precies bezwaar tegen maakt. Ik hoor tijdens een korte opiniepeiling onder collega’s en vrienden toch nog wel wat onduidelijkheid over welke informatie nu precies uitgewisseld gaat worden. Worden hiermee nu ook psychische aandoeningen bekend bij zorgverleners? Dat is voorlopig niet het geval, maar om dat te weten, moeten mensen de folder eerst raadplegen. Tot slot: één zin vond ik wel behoorlijk verwarrend: “Door het bezwaarformulier te ondertekenen geeft u ook toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van de wet bescherming persoonsgegevens”. Het woord ook doet opeens vermoeden alsof met het formulier toestemming tot iets is gegeven. En verder: wat betekent die uitwisseling in het kader van de Wbp? Kortom, los van dat het formulier wettelijk gezien voorbarig is, had het wel wat genuanceerder en duidelijker gekund…

Maar laten we ook vooral niet te negatief worden. De folder geeft aan de hand van voorbeelden en door het jip-en-janneketaalgebruik volgens mij wel een helder beeld van wat het EPD inhoudt. Wat dat betreft heeft de folder terecht het keurmerk ‘makkelijk lezen’ gekregen. De folder is ook zonder pretenties: het EPD is er om medische fouten te voorkomen, zo luidt de belangrijkste boodschap. Geen gebruik van populistische taal met woorden als ‘patiëntgerichtheid’ en ‘de patiënt centraal’. Dat had waarschijnlijk alleen maar voor (extra) irritaties gezorgd, doordat voorlopig geen mogelijkheid tot online patiëntinzage is. Iets wat toch bij velen in het verkeerde keelgat schiet, zoals ook uit een reactie op deze website bleek. Maar als dit landelijk EPD er gaat komen, en daarmee medische (medicatie)fouten worden voorkomen, dan zou dat al winst zijn. Al is dat dan hopelijk pas het begin van een compleet, allround EPD.

Bettine Pluut

Bettine Pluut zet zich als adviseur en actieonderzoeker in voor goede zorg en een praktijkgerichte overheid. Zij is gespecialiseerd in digitale innovatie, actieonderzoek en patiëntparticipatie.

Leave a Reply