Teamleren in de praktijk

31/07/2023

Training actieonderzoek

18/07/2023

Actieonderzoek Mentale Ondersteuning Ouderenzorg (AMOUR)

12/07/2023

Domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden

11/07/2023

Ervaringsdeskundige inbreng bij het actieprogramma iWLZ

18/02/2023

Actieonderzoek naar veilige overplaatsingen

19/02/2022

Ondersteunen van proeftuinen gericht op (psychische) kwetsbaarheid

11/10/2021

Actieonderzoek naar de doorontwikkeling van PGO’s

21/09/2021

Zorgpadentraining

20/09/2021

Training actieonderzoek voor onderzoekers

28/08/2020