Lerend netwerk complexe zorgvragen

passende zorg voor mensen die onbegrepen ziek zijn

quickscan voor het kennisplatform Juiste Zorg op de Juiste Plek

bouwstenen voor de kennisagenda Preventie