actieonderzoek naar veilige overplaatsingen

ervaringsdeskundige inbreng bij het actieprogramma iWLZ

betere nazorg na ingrijpende incidenten

passende zorg voor mensen die onbegrepen ziek zijn