Skip to main content

Het is al een tijdje wat rustiger op dit weblog. Dat komt vooral door veel interessante projecten  en publicaties elders: een artikel over het EPD 2.0, workshops over zelfmanagement, een onderzoek naar het landelijk EPD voor de WRR en de expertmeeting EPD in de Eerste Kamer. Hierover meer in deze post.

Artikel over het EPD 2.0
Zo schreef ik voor ICTzorg een artikel waarin ik een model presenteer waarin vier soorten EPD’s worden onderscheiden. Ik roep zorginstellingen op een strategische keuze te maken ten aanzien van EPD’s. Vermaatschappelijkte zorg middels een ‘EPD 2.0’ is iets wat we steeds vaker nodig hebben, al blijven er natuurlijk altijd situaties waarin een ‘HIS/ZIS’ of een ‘EPD 1.0’ prima voldoet. Daarover ging ook de workshop over zelfmanagement…

Workshop over zelfmanagement
Vorige week gaf ik samen met Zenc-collega Marjolein Minderhoud tweemaal een workshop op het congres van de NPCF over zelfmanagement en eHealth. We gingen daarbij in op de theorie achter zelfmanagement en gaven vanuit het perspectief van de arts-patiëntrelatie het zorginhoudelijk, ethisch en maatschappelijk belang ervan aan. Voorts lieten we zien hoe eHealth daaraan een bijdrage kan leveren. Omdat niet iedere patiënt en/of zorgverlener op elk moment zelfzorg kan of wil, blijft er ook meer traditionele zorg nodig. De vraag is echter wel: hoe en in welke mate moeten we zelfmanagement en het gebruik van eHealth stimuleren? En wat is daarbij de taak van bijvoorbeeld patiëntenverenigingen en zorgverleners? Hieronder vindt u deze presentatie:

Expertmeeting Eerste Kamer
En dan is er natuurlijk vandaag de expertmeeting in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel wat de invoering van het landelijk EPD mogelijk moet maken. Hiervoor schreef ik een position paper. We waren gebonden aan een woordlimiet en dus moet je lastige keuzes maken over dat wat je adresseert en wat niet. Ik heb besloten met name een veranderkundige, pragmatische insteek te kiezen: hoe krijg je draagvlak voor het landelijk EPD en een goede integratie in de alledaagse zorgpraktijk? In opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid doe ik momenteel een case study naar de politieke en bestuurlijke besluitvorming rondom het l-epd en de posities van de verschillende actoren. Ik heb hiervoor ruim 200 beleidsstukken/kamerstukken bestudeerd en interviews gehouden met de belangrijkste stakeholders. Wat onder andere opvalt is de wijze waarop ministers het belang van een landelijk EPD als een vanzelfsprekendheid hebben opgevat, zonder dat onderzoek is gedaan naar hoe nu precies welke voordelen kunnen worden gerealiseerd. Dat maakt het aangaan van de discussie met critici uitermate lastig en dus het project kwetsbaar. Vandaar dat ik in mijn paper pleit voor stapsgewijze invoering van het l-EPD met frequente evaluatiemomenten en goed doordacht onderzoek, zodat duidelijk kan worden waar de toegevoegde waarde ligt en wat er allemaal nodig is om deze te realiseren.
Ik ben uitgenodigd vanmiddag aanwezig te zijn bij de bijeenkomst, die is onderverdeeld in vier sessies: ‘kwaliteit gegevens’, ‘beveiliging en toegang’, ‘positie en rechten patiënten’ en ‘landelijk versus regionaal’. Ik ben ingedeeld in de sessie over de positie van patiënten. Dan zal ik uiteraard eerder op deze website beschreven ideeën over het wat, waarom en hoe van zelfzorg inbrengen. Benieuwd naar alle inbreng en discussies!

Bettine Pluut

Bettine Pluut zet zich als adviseur en actieonderzoeker in voor goede zorg en een praktijkgerichte overheid. Zij is gespecialiseerd in digitale innovatie, actieonderzoek en patiëntparticipatie.

One Comment

Leave a Reply