Skip to main content

Eerder vandaag besteedde ik al aandacht aan het voornemen van het kabinet om de rechten en plichten van patiënten wettelijk vast te leggen. Ook het Elektronisch Patiënt Dossier (EPD) krijgt expliciet de aandacht in het programma van Klink en Bussemaker. De beleidsmakers denken de rechtspositie van de patiënt in de zorgrelatie te verbeteren door een “recht op informatie, toestemming, dossiervorming en privacy” vast te leggen.

De patiënt moet wettelijk het recht krijgen op toegang tot zijn EPD. Helaas houden de plannen van Klink en Bussemaker daar wel zo’n beetje op. Over schrijfrechten voor de patiënt wordt met geen woord gerept, terwijl dat mijns inziens wel past in de ‘paradigmashift’ die Klink en Bussemaker beschrijven. Ook de mogelijke combinatie van health 2.0-toepassingen en een EPD krijgt in het programma nog geen aandacht. Patiënten lijken dus nog eventjes te moeten wachten op het recht op een EPD 2.0

Bettine Pluut

Bettine Pluut zet zich als adviseur en actieonderzoeker in voor goede zorg en een praktijkgerichte overheid. Zij is gespecialiseerd in digitale innovatie, actieonderzoek en patiëntparticipatie.

Leave a Reply